کتاب هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس

 

می‌گویند شخصی برای ورود به خدمت خدا مصاحبه می‌شد. از او پرسیدند: از کتابهای کتاب مقدّس از کدام کتاب خیلی برکت یافته‌ای؟ گفت: مرقس. گفتند: چه قسمتهایی از مرقس بیشتر با قلبت صحبت کرد؟ گفت: مَثَلها. گفتند: از مَثَلها کدام مَثَل بود که خیلی به دلت نشست. گفت: مَثَل سامری نیکو. گفتند: برای ما تعریف کن. او این مَثَل را چنین تعریف کرد: روزی شخصی از اورشلیم به اریحا می‌رفت، در راه به میان خارها افتاد و خارها می‌خواستند او را خفه کنند، و چون پول نداشت از ملکه سبا هزار طلا و نقره دریافت کرد، پس سوار ارّابه‌اش شد و خیلی تند مشغول راندن ارّابه‌اش بود که موهایش در میان شاخه‌های درختی گرفتار شد. پس روی درخت آویزان شد و کلاغها به او خوراک و آب می‌دادند و پنج هزار نان و دو ماهی خورد. وقتی خواب بود زن او دلیله موهایش را چید و او را در ساحل انداخت. وقتی بیدار شد ۴۰ روز و ۴۰ شب باران بارید پس به غاری رفت و در آنجا فقط ملخ و عسل می‌خورد. بعد افرادی آمدند و به او گفتند بیا با هم برویم خوراک بخوریم گفت من زن دارم و باید به او برسم، نمی‌توانم بیایم. بعد از شام به اریحا آمد و در آنجا ملکه پیر ایزابل را دید و ایزابل گفت او را به زمین بزنید. پس او را به زمین زدند و گفت بار دیگر بزنید پس بار دیگر زدند. پس هفتاد در هفت مرتبه او را بر زمین زدند و هر چه از او باقی ماند در ۱۲ سبد جمع کردند، به علاوه زنان و بچّه‌ها.

اگر کتاب مقدّس را آن چنان که باید بخوانید نخوانید، شما نیز به همین نتیجه خواهید رسید. برای من خیلی اتّفاق افتاده که هر وقت خواسته‌ام کتاب مقدّس را بخوانم مشکلی پیش آمده. یا کسی تلفن زده. یا خوابم برده. یا کار دیگری پیش آمده. یا میهمان آمده و ده‌ها چیز دیگر. شیطان مایل نیست که ما این گنجینه را به دست بگیریم و مطالعه کنیم و از آن استفاده کنیم. پس همیشه هوشیار و بیدار باشید و به شیطان مجال ندهید.

خواندن کتاب مقدّس آن چنان که در ویتنام یا در چین یا کشورهایی که مسیحیان را تحت فشار قرار می‌دهد در اینجا مشکل نیست و ما آزادانه می‌توانیم هر قدر که می‌خواهیم بخوانیم و حتّی بعضی چندین نوع کتاب مقدّس به زبانهای مختلف دارند.

داستانی شنیدم که واقعیّت داشت و قلب مرا خیلی تکان داد. دختری چینی وقتی به مسیح ایمان آورد نوجوان بود و پولی نداشت و کتاب مقدّس در چین پیدا نمی‌شد و او خیلی مایل بود که آن را داشته باشد. یک نفر به او گفت در دِهی در حدود ۵۰ کیلومتری دِه خودشان کتاب مقدّس می‌فروشد و قیمت آن نیز آن قدر گران بود که این نوجوان نمی‌توانست آن را بخرد. او شروع به کار کرد و برای ماه‌ها کار سنگین کرد و وقتی پول آماده شد، با پای پیاده ۵۰ کیلومتر راه را پیمود تا به آن دِه برسد و کتاب مقدّس را بخرد و برگردد. برای بعضیها مشکل مالی وجود دارد که بتوانند کتاب مقدّس داشته باشند.

اگر واقعاً ایمان دارید که کتاب مقدّس الهام خدا است و ما را برای زندگی خداپسندانه تربیت می‌کند و ما را برای هر عمل نیکو مجهز می‌گرداند ( دوّم تیموتاؤس ۳ : ۱۶ – ۱۷ ) پس باید خیلی جدی شروع به خواندن کتاب مقدّس بکنیم. متأسفانه بسیاری با این که می‌دانند که خواندن کتاب مقدّس آنها را از نظر روحانی رشد خواهد داد، امّا موانع درونی ما باعث می‌شوند که نتوانیم آن را مطالعه کنیم.

زوج جوانی در عروسیشان از یک پیرمرد کتاب مقدّس هدیه گرفتند و آن را به خانه برده در گنجه گذاشتند و دیگر به سراغش نرفتند. این پیرمرد هر چند دفعه یک بار زنگ می‌زد و می‌پرسید آیا کتاب مقدّس را می‌خوانید و آنها برای این که از سرشان باز کنند می‌گفتند، بلی می‌خوانیم امّا در حقیقت نمی‌خواندند. روزی آنها به خود گفتند کتاب مقدّس را در بیاوریم و شروع بکنیم به خواندن تا از دست این پیرمرد راحت شویم. وقتی کتاب مقدّس گرد و خاک خورده را بیرون آوردند و آن را باز کردند، دیدند اوّل هر کتابِ کتاب مقدّس که ۶۶ کتاب دارد ۲۰ یورو گذاشته شده بود و خیلی پشیمان شدند که زودتر آن را باز نکرده بودند، امّا بعد از خواندن کتاب مقدّس فهمیدند که خود کتاب میلیاردها دلار بیشتر ارزش داشت برای این که مطالعه شود. در صفحه به صفحه کتاب مقدّس گنجینه گرانبهایی وجود دارد که شما باید آن را کشف کنید.

اصولاً هفت بهانه وجود دارد که مردم کتاب مقدّس را نمی‌خوانند:

۱ – من وقت ندارم که آن را بخوانم: ولی حتماً وقت خواهیم داشت که قسمتهایی کوتاه را پی در پی بخوانیم. روزنامه‌ای آمریکایی گزارش داده که یک آمریکایی متوسط ۳۰۰۰ فرم و یادداشت، ۱۰۰ روزنامه و ۳۶ مجله را در سال می‌خواند ولی فقط ۳ کتاب را در سال مطالعه می‌کند و این روزنامه بررسی کرده که چرا اداره روزنامه USA today این قدر محبوبیّت دارد. چون قطع آن کوچک و مطالب آن کم است. ما دوست داریم در این قرن اطّلاعات را خیلی در قطعات کوچک که برای هضم راحت است انتخاب کنیم. یک کشیش تحقیق کرده و این چنین می‌گوید، نصف کتابهای کتاب مقدّس را می‌توان در ۱۰ تا ۴۵ دقیقه خواند و بسیاری از این نصف کتابها کمتر از ۲۰ دقیقه می‌خواهد که خوانده شود. تمام کتاب مقدّس را می‌توان در ۷۱ ساعت آرام آرام و با صدای بلند خواند. اگر روزی یک باب کتاب امثال سلیمان را بخوانید در ماه تمام کتاب را خوانده‌اید ( ۳۱ باب ) و رساله یعقوب را در طی یک ماه شش بار می‌توانید بخوانید. ( ۵ باب )

۲ – من نمی‌دانم از کجا شروع کنم: اگر برای شما از کتاب پیدایش شروع کردن سخت است به مزامیر و امثال سلیمان بروید و از آنجا شروع کنید. یا مسافرت خود را با انجیل متی شروع کنید. شما همین طور می‌توانید از دوستانتان بپرسید و آماری تهیه کنید و ببینید محبوب‌ترین کتاب دوستانتان چیست و آن را شروع به خواندن کنید. ولی در ضمن کتاب مقدّسهایی تهیه شده که در عرض یک سال می‌توانید تمام کتاب مقدّس را بخوانید و آن را One year Bible می‌نامند.

۳ – مسئله این است که آن را نمی‌فهمم: خیلی از ماها فکر می‌کنیم که خواندن دقیق کتاب مقدّس کار مفسرین و دانشمندان کتاب مقدّس و اهل فن است. ولی در واقع این طور نیست. کتابهای راهنمای زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها برای مطالعه کتاب مقدّس استفاده کرد. مانند، راهنمای کتاب مقدّس، تفسیر کاربردی عهد جدید، دائره المعارف کتاب مقدّس، قاموس کتاب مقدّس، آیه یاب کتاب مقدّس و غیره. هم چنین مهم است که از ترجمه‌های ساده‌تر استفاده کنید تا مفهوم کتاب مقدّس را بهتر بفهمید. ترجمه‌هایی مانند هزاره نو یا ترجمه تفسیری عهد جدید یا انجیل شریف.

۴ – کتاب مقدّس خسته کننده است: این حرف را اکثراً افرادی که خود کتاب مقدّس را نخوانده‌اند و تجربه نکرده‌اند می‌گویند و یا افرادی که نتوانسته‌اند از آن به درستی استفاده کنند. کتاب مقدّس خیلی متنوع است و اصلاً خسته کننده نیست. اگر رمان می‌خواهید کتاب روت را بخوانید، اگر ماجراجوئی را دوست دارید کتاب یونس یا اعمال رسولان را بخوانید. اگر جنگ را دوست دارید و داستانهای جنگی کتاب داوران را بخوانید. در کتاب مقدّس داستانهایی در مورد تسخیر در جنگ ( کتاب یوشع ) رسوائی و خجالت ( داوود و بتشبع در دوّم سموئیل باب ۲ ) و دروغ و نیرنگ ( حنانیا و سفیره در اعمال ۵ ) یافت می‌شوند.

خدا در کلامش انواع مختلف چیزها را جا داده؛ داستان، نامه، شعر، تاریخ و نبوّت. اگر طبیعت شما این است که در کتابخانه زود به کتابهای بیوگرافی جذب می‌شوید، پس با اناجیل شروع کنید. اگر شعر را دوست دارید وقت خود را در بررسی مزامیر و غزل غزلها صرف کنید.

۵ – من نمی‌دانم کتاب مقدّس را چگونه می‌توانم در زندگی عملاً به کار ببرم: کتاب مقدّس پر است از مسائل عملی، محبّت ( اوّل قرنتیان ۱۳ ) رهبری ( نحمیا ) سعادت در ازدواج ( غزل غزلها ) دلیری و شجاعت ( استر ) و نیز قسمتهایی دارد که نشان می‌دهد چگونه در چه وضعیّتی باید عمل کنید ( امثال سلیمان ۳۱ ) و روشهای مدیریّت وقتی ( متی ۶ : ۳۳ ) سعی کنید در مسائل عملی کتاب مقدّس حرفه‌ای شوید. از هر عبارت کتاب مقدّس درسهایی عملی از آن بردارید و آن را در حالی که مطالعه می‌کنید یادداشت کنید.

۶ – من هر یک شنبه در کلیسا از کلام خدا می‌شنوم. آیا این کافی نیست؟ مسلماً خیر. بیلی گراهام گفته‌ای دارد که می‌گوید”کتاب مقدّس نقشه جاده زندگی ما است.”بدون این نقشه در هر روز راهمان را گم خواهیم کرد. ما هر روز احتیاج به نان از آسمان داریم. ما نمی‌توانیم بگوییم که یک روز خواهیم خورد و دیگر نخواهیم خورد تا هفته دیگر. این برای رشد بدن ما هم سالم نیست چه برسد به روح ما.

۷ – کتاب مقدّس باعث عذاب وجدان من می‌شود: خیلیها وقتی کتاب مقدّس را می‌خوانند متوجّه ضعفها و اشتباهات و گناهانشان می‌شوند و این باعث ناراحتی و عذاب وجدان آنها شده، آن را به کناری می‌گذارند. امّا ملزم کردن، یکی از کارهای مهمی است که کتاب مقدّس انجام می‌دهد. عبرانیان ۴ : ۱۲ می‌گوید کلام خدا شمشیری است دو دمه که جدا می‌کند روح و نفس و مفاصل و ممیز افکار است. وقتی شمشیر وارد بدن شما شود، درد خواهد داشت وقتی شخص جراحی می‌شود و غدّه از بدن در می‌آید درد دارد امّا باعث شفا است.

آمار نشان داده که ۹۲% آمریکائیها در خانه‌شان حداقل سه کتاب مقدّس در خانه دارند. شاید مانند آن زوجی که کتاب مقدّس را در روز ازدواجشان هدیه گرفتند شما نیز آن را در جایی مخفی کرده‌اید و به سراغش نمی‌روید و مانند آنها شاید شما نیز حدس نمی‌زنید که سرنوشت شما در آن کتابی است که در گنجه مخفی کرده‌اید. جواهر گران قیمتی در اختیار شما است. آن را از گنجه در بیاورید و بخوانید.
کشیش باباخانی

دانلود کتاب هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس