کتاب مقدس تصویری

کتاب مقدس تصویری

 

با تشکر ویژه از گروه عمانوئیل به جهت ترجمه و گردآوری این مجموعه‌ی ارزشمند از ورژن انگلیسی آن.

ما نیز با جمع‌آوری این مجموعه‌ی بسیار مهم خواستیم که در تکثیر این برکت سماوی با شما عزیزان خداوند سهیم شده و امیدواریم شما نیز در پخش آن با سایر ایمانداران مسیحی با ما در این خصوص هم خدمت گردید.

برکت و فیض عیسی مسیح با جمیع مردان و زنان ایماندارش باد.

توجه: از آنجایی که در بخش عهد جدید در قسمت رسالات اول تا سوم یوحنا خود گروه عمانوئیل اقدام به دوبله فیلم مربوطه به فارسی ننموده بود لذا ما نیز برای اینکه ترتیب کتب عهد جدید در این بخش حفظ گردد از همان ورژن انگلیسی استفاده نموده‌ایم.

Image
کتب عهد جدید
کتب عهد عتیق