کتاب جنبش اصلاحات عظیم ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب جنبش اصلاحات عظیم

 

کتاب فوق، کتابی است که روح‌القدس مطالعه‌ی آن را به برادر برانهام اعلام نموده بود. و خود نبی نیز در موعظه‌ی “پرسش و پاسخ پیرامون مهرها” پیشنهاد مطالعه آن را به عزیزی که در خصوص شهادت ۶۸ میلیون ایماندار توسط کلیسای کاتولیکی را کرده بود؛ داده است.

ساموئل سایمون اسموکر نویسنده‌ی اصلی این کتاب می‌باشد که پرده از جنایات کلیسای کاتولیک بین سال‌های ۳۵۴ تا ۱۸۵۰ برمی‌دارد.

این کتاب دربرگیرنده امورات تاریخی همان زمان بوده و هیچ گونه تحریفی در آن صورت نگرفته است. و از نظر تاریخی کتابی است که می‌توان به آن استناد نمود. کتاب فوق حاوی اسناد تاریخی و تصاویر تاریخی معتبر می‌باشد. لذا ما نیز پیشنهاد مطالعه‌ی آن را به همه‌ی عزیزان ایماندار مسیحی می‌کنیم.

کتاب فوق بعد از سال‌ها بالاخره به همت گروه ویراستداری کلیسای عیسی مسیح به ترجمه‌ی زفا آماده استفاده و مطالعه می‌باشد. و از آن جایی که حق چاپ و انتشارات آن به صورت انحصاری در اختیار کلیسای اسپارتا قرار گرفته است لذا برای مطالعه تا زمان چاپ انبوه می‌توانید به ایمیل زیر پیام داده تا فایل PDF کتاب را در اختیارتان قرار بدهیم.

جهت چاپ کتابی این مجموعه‌ی گرانبها نیز نیاز به اسپانسر مالی داریم. اگر گروه یا عزیزانی نیز تمایل دارند در این بخش ما را یاری رسانند می‌توانند از طریق ایمیل زیر ارتباط برقرار نمایند:

churchisparta@gmail.com

Image module