کتاب با عیسی مشهور به مسیح چه کنیم؟ برادر برانهام ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب با عیسی مشهور به مسیح چه کنیم؟ ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب با عیسی مشهور به مسیح چه کنیم؟

 

۱- عصر بخیر. می‌خواهم کمی عجله کنم، چون می‌دانم که به خاطر حضور در کلیسا خسته شده‌اید. ( ممنونم آقا! ) به خاطر بودن در کلیسا. فقط می‌خواهم چند لحظه صرف تشکر از برادر دموس شاکاریان کنم. [ فضای خالی روی نوار ] … هرگز به عنوان پنطیکاستی و در یک گروه ملاقات نکرد. تفاوتهای بسیاری وجود دارد. ولی یک جایی هست که همه ما در چیزهایی مشترک هستیم، تحت خون عیسی مسیح، جایی است که ما اشتراک داریم. در هر حال این طریق خدا برای ما به جهت ملاقات است و هیچ جای دیگری نیست که خدا وعده داده باشد که انسان را ملاقات نماید، مگر تحت پوشش خون ریخته شده.

۲- دیشب داشتم به برادرمان اورال رابرتز فکر می‌کردم، وقتی که این جا آن مطلب عالی را درباره این که”از درون او نهرهای آب جاری شود”عنوان کرد. و این که چه گونه آن را بیان نمود،”از شکم او”به گمانم گفت، این نهرهای آب جریان پیدا خواهد کرد. تا به حال دقّت کرده‌اید که این نهرها و آب است؟ کلمه نهرها جمع، و آب مفرد است، نه نهر، آبها؛ بلکه نهرهای آب، یک روح. به یک روح همه ما در یک بدن تعمید یافته‌ایم. و از درون او نیکویی و فیض خدا جاری می‌شود.

۳- و حال، شما اهالی کالیفرنیا! ما ابتدای هفته آینده در ایالت شما خواهیم بود. بعد از آن به سمت جورجیا، لوئیزیانا و فلوریدا خواهیم رفت، تا زمانی‌که سفرهای خارجی را شروع کنیم.

۴- خدا به شما برکت عظیمی بدهد. از خانمهایی که موسیقی نواختند و این آقایانی که با آنها ملاقات کردم، ممنونم. این برادر جدیدی که این جا هستند. برادر سالمون کینگ، ممکن است اشتباه بگویم. من را یاد سلیمان پادشاه می‌اندازد که می‌توانم جای کلمات آن را جا به جا کنم. این مربوط به آن دوره بود و این یک پادشاه دیگر است. درست است؟ هر چند که او فرزند یک پادشاه است، نه از یک پادشاه معمولی، بله درست است، خود پادشاه.

۵- وقتی به این نگاه می‌کنم، من را به یاد مکزیک می‌اندازد، چند سال قبل در مکزیکوسیتی. یک شب آن جا بودیم، شب قبل از آن یک نابینا روی جایگاه آمده بود، او برای سالها کاملاً نابینا بود. داشتم به پاهایش نگاه می‌کردم. من با کت ‌و ‌شلوار و کفشی مناسب آن جا ایستاده بودم و به او نگاه می‌کردم. او نابینا بود، کفشی به پا نداشت، شلواری کهنه داشت و زیر باران ایستاده بود. اوه! شاید سی هزار نفر یا بیشتر آن جا ایستاده بودند و به یک دیگر تکیه می‌کردند. هیچ صندلی آنجا نبود، آنها از اوّل صبح آنجا بودند و منتظر بودند که آن شب به آن جا بیایند. این مرد نابینا آن جا بود و بیناییش را باز یافته بود. و شب بعد، یک نیمکت شاید دو برابر چیزی که این جا هست، یا هر چه که اسمش را می‌گذاریم، توده بزرگی از لباسهای کهنه و شالها روی جایگاه انباشته شده بود، تقریباً به ارتفاع جایی‌که الآن پرده آویزان است. افراد چیزهایی را که پوشیده بودند به آن بالا انداخته بودند، که ما فقط آنها را لمس کنیم. مسلّماً در مکزیکو بیشتر آنها کاتولیک بودند. و من به آنجا رفتم، اوّلین پروتستانی بودم که تا به حال با دعوت ارتش به آنجا رفته بود. دعوت از جانب ژنرال والدیویا دوست عزیزمان در تاجران انجیل تام بود.

۶- یادم هست که آن ‌شب صدای فریادی از بیرون می‌آمد. پسرم به سراغ من آمد و گفت: حدوداً یکصد و پنجاه راهنما در میان جمعیّت هستند ولی همه آنها نمی‌توانند حریف یک زن اسپانیایی شوند. او کودکی همراه دارد که امروز صبح مرده است. گفت: از پشت آنها می‌پرد و دست به هر کاری می‌زند. من گفتم: خوب، آن جا را تقویت کنید. او گفت: هیچ چیز دیگری برای تقویت کردن آنجا ندارم. گفتم: خوب، یک کارت دعا به او بدهید. گفت: هیچ کارتی باقی نمانده، همه را توزیع کرده‌ایم. گفتم: برادر مور شما بروید و برای او دعا کنید. گفتم: چون او من را نمی‌شناسد. و گفتم: شما بروید و برای او دعا کنید. من هم سعی می‌کنم چند لحظه‌ای برای این توده لباسها دعا کنم.

۷- در حالی ‌که آنجا ایستاده بودم، این طوری از لابلای جمعیّت نگاه کردم و دیدم که یک پسر بچّه مکزیکی مقابل من ایستاده است، بدون دندان و فقط در حال لبخند زدن است، درست مقابل من بود. گفتم: برادر مور! یک لحظه صبر کنید. و آنها آن زن را آوردند. آن زن وارد شد، داشت می‌افتاد، یک صلیب کوچک در دست داشت. به کمک یک مترجم، یکی از برادران، گفتم او را بلند کنید. گفتم: برادر مور! نمی‌دانم که همین است یا نه، ولی همین الآن در رؤیا دیدم که یک پسر بچّه با لبخند جلوی من ایستاده است.

۸- زن، کودک را زیر یک پتوی آبی با راه ‌راه‌های سفید پوشانده بود و کاملاً خیس شده بود. داشت باران می‌آمد، حدوداً ساعت ده شب بود. کودک آن روز صبح ساعت ۸ یا ۹ در اثر ذات‌الریه در مطب دکتر مرده بود. زن زیر باران ایستاده بود. موهایش روی صورتش ریخته بود. او یک کودک دوست داشتنی بود. به نظر می‌رسید که نخستین فرزندش باشد، زن بیست و چند ساله بود و حالا کودک او مرده بود. من فقط دستهایم را بر او گذاشتم و گفتم: خداوند عیسی! این را درک نمی‌کنم، ولی بر طبق رؤیایی که دیدم … چیزی بیش از این نگفتم. کودک شروع کرد به گریه کردن و به حیات برگشت. از برادر اسپینوزا خواستم … چند نفر برادر اسپینوزا را می‌شناسند؟ او کسی بود که این را تا مطب دکتر پیگیری کرد، تا گواهی را امضاء کنند. و متوجّه درست بودن مطلب شد. درست است؟ کودک صبح آن روز مرده بود. و خوب، امروز او همان خدا است. اگر ما بتوانیم همان ایمان را داشته باشیم. درست است؟

۹- پدر آسمانی ما! امروز ایمان آن زن مکزیکی را در ما قرار بده. او دیده بود که شب قبل، آن مرد نابینا شفا یافته بود. آن بیرون با کودک مرده خویش در هوای سرد و بارانی ایستاده بود و دچار ذات‌الریه شده بود. صبح روز بعد کودکش در مطب دکتر فوت کرده بود. اوّلین فکری که به سرش رسید این بود که اگر خدا می‌تواند چشمان کور را بینا کند و می‌تواند اسرار دل را آشکار کند، می‌تواند افکاری را که در دل است تشخیص دهد … و می‌دانست که خدا می‌تواند افکار دل او را نیز تشخیص دهد. به او ایمان داشت و این که او توانست ایلعازر را از مرگ برخیزاند و این که او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. او آمد و تو او را پاداش دادی، ای خداوند! با بازگرداندن فرزندش به او. تا جایی‌که ما خبرداریم، او هنوز زنده است. از این بابت تو را شکر می‌گوییم. پدر! امروز ما را مبارک بساز. کسانی را هم که لباسها و دستمالهایشان این جا است، مبارک بساز و روح‌القدس تو اکنون بیاید و کلام خدا را برای ما بیان کند.

۱۰- می‌دانم که چند لحظه دیگر، یا شاید به گمانم ساعت پنج، جلسه‌ای دارید. این مقدار وقت معمولاً حتّی برای شروع موضوع هم برای من کافی نیست، ولی به گمانم الآن تغییر کرده‌ام. این هفته گلو درد سختی داشتم، شاید همه اینها با هم برای خیریّتی در کار بوده است. آن ‌روز به جماعت می‌گفتم، من یک کلاه‌گیس داشتم، ولی خجالت می‌کشیدم آن را بر سر بگذارم، چون بر سر زنان به خاطر موهایشان خیلی فریاد زده بودم، موهای من به خاطر اثرات اسیدکاربولیک ریخته است. آن شب آنها در را باز کردند و کمی هوا در اینجا جریان پیدا کرد. فکر نمی‌کردم که امروز به این جا بازگردم. گفتم: اگر اورال رابرتز این جا باشد و اگر بخواهد، می‌تواند حاضر شود. امّا هنوز نیامده است. پس من کلام را می‌خوانم و شما برای من دعا کنید.

۱۱- انجیل متّی باب ۲۷، می‌خواهم از ابتدای آیه‌ ۱۱ بخوانم. حال، خیلی با دقّت به قرائت کلام گوش کنید. چون کلام من کلام انسان است و زایل خواهد شد و کلام او نمی‌تواند زایل شود. پس وقتی قرائت می‌کنیم، با دقّت گوش کنید. و ابتدا، در حالی‌که کلام را باز می‌کنید، می‌خواهم اعلام کنم که برادرمان اورال رابرتز جمعه شب آینده به اورشلیم می‌رود، پس همه بیایید. می‌گویید کجا؟ یک نفر می‌گفت که فلوریدا سرزمین موعود است، پس فکر کنم من بتوانم به توسان بگویم اورشلیم. فینیکس در دشت قرار دارد. می‌بینید؟ اریحا هم در دشتی بعد از اورشلیم قرار داشت. در این صورت من هرگز از این جا خارج نمی‌شوم، می‌شوم؟ برادر اورال رابرتز جمعه آینده صحبت خواهند کرد و مطمئنم خوش حال می‌شوید که به او گوش کنید. خوش حال می‌شویم که آن جا باشید.

۱۲- باب ۲۷ آیه ۱۱: «امّا عیسی در حضور والی ایستاده بود. پس والی از او پرسیده، گفت: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی بدو گفت: تو می‌گویی! و چون رؤسای کهنه و مشایخ از او شکایت می‌کردند، هیچ جواب نمی‌داد. پس پیلاطس وی را گفت: نمی‌شنوی چه قدر بر تو شهادت می‌دهند؟ امّا در جواب وی، یک سخن هم نگفت، به قسمی که والی بسیار متعجّب شد … و در هر عیدی، رسم والی این بود که یک زندانی، هر که را می‌خواستند، برای جماعت آزاد می‌کرد. و در آن وقت، زندانی مشهور، براَبّا نام داشت. پس چون مردم جمع شدند، پیلاطُس ایشان را گفت: که را می‌خواهید برای شما آزاد کنم؟ براَبّا یا عیسی مشهور به مسیح را؟ زیرا که دانست او را از حسد تسلیم کرده بودند. چون بر مسند نشسته بود، زنش نزد او فرستاده، گفت: با این مرد عادل تو را کاری نباشد، زیرا که امروز در خواب درباره او زحمت بسیار بردم. امّا رؤسای کهنه و مشایخ، قوم را بر این ترغیب نمودند که براَبّا را بخواهند و عیسی را هلاک سازند. پس والی بدیشان متوجّه شده، گفت: کدام یک از این دو نفر را می‌خواهید به جهت شما رها کنم؟ گفتند: براَبّا را. پیلاطُس بدیشان گفت: پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ جمیعاً گفتند: مصلوب شود. والی گفت: چرا؟ چه بدی کرده است؟ ایشان بیشتر فریاد زده، گفتند: مصلوب شود. چون پیلاطُس دید که ثمری ندارد، بلکه آشوب زیاده می‌گردد، آب طلبیده، پیش مردم دست خود را شسته، گفت: من بری هستم از خون این شخص عادل. شما ببینید. تمام قوم در جواب گفتند: خون او بر ما و فرزندان ما باد! آنگاه براَبّا را برای ایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده، سپرد تا او را مصلوب کنند.»

۱۳- موضوع امروز من، اگر بتوانیم این گونه بگوییم، برای سی دقیقه آینده”با عیسی مشهور به مسیح چه کنیم؟”خواهد بود. و بعد می‌توانم به این موضوع هم بپردازم،”عیسی در دستان ما. “حال، به گمانم زمانی که صحنه نمایش ما شروع می‌شود، در ابتدای روز در تالار محکمه پیلاطس است. این یکی از غم‌انگیزترین لحظات و یکی از حیاتی‌ترین ساعات تمام تاریخ است. این یکی از غم‌انگیزترین اشتباهاتی است که کلیسا در تاریخ خود مرتکب شد. آنها این اشتباه را مرتکب شدند و آن دامنگیر والی، یعنی حکومت شده است. هم حکومت و هم کلیسا، چون آنها قوم برگزیده خدا بودند، خوانده شده بودند که خادمین او باشند و کشور می‌بایست توسّط احکام خدا کنترل می‌شد.

۱۴- و کلیسا ماشیح خود را رد نموده بود. هر چند که در میان آنها به خوبی مشهود و شناخته شده بود، امّا آنها انتخاب کرده بودند که درعوض کلام مسح شده‌ای که خدا برای صدها سال وعده آن را داده بود، با سنّتهای مشایخ خود باقی بمانند. آیا متوجّه این نکته شده‌اید که همچنین نبوّت نمود که آنها کور خواهند بود؟ نمی‌توانستند این را درک کنند، و این که چه گونه کور خواهند بود، ولی این گونه بودند. و اشتباه بزرگ خود را مرتکب شدند. در این‌ روز، آخرین آزمون و نمایش را از آن اجرا کردند و اکنون این در دستهای حکومت است و حکومت باید انتخاب خود را انجام بدهد. کلیساها اکنون او را رد نموده‌اند، هر چند که خدا کاملاً اثبات کرده بود که او ماشیح آنها بود.

۱۵- حال قبل از این که به این بپردازیم، می‌خواهم برای لحظه‌ای تأمّل کنیم. قبل از این که به موضوع بپردازیم، یادداشتهایی دارم که در این مورد نوشته‌ام. آن افراد چه طور از دیدن آن باز ماندند؟ این چیزی است که کلام به وضوح می‌گوید”آنها کور بودند”. ولی سخت است که آنها را متوجّه کور بودنشان بکنید. امروز هم همان قدر دشوار است. وقتی کتاب مقدّس به ما می‌گوید که این نسل «مستمند و فقیر و کور و عریان است و این را نمی‌داند.» این کلام است. حالا به ما آمریکایی‌ها بگویید که ما کور هستیم، بلافاصله پاسخ می‌دهیم که نمی‌دانید از چه صحبت می‌کنید. ولی امروز عصر قصد دارم شما را به یک محاکمه ببرم تا متوجّه شویم که کور هستیم یا نه. و امروز عصر، عیسی را در محکمه داریم و خون او را بر دستهایمان، و می‌خواهیم ببینیم که با آن چه می‌کنیم. آیا ما هم همان اشتباه مهلکی را که آنها مرتکب شدند، انجام می‌دهیم؟

۱۶- توجّه کنید که چه اتّفاقی افتاد. او به وضوح، آشکار شده بود و جایگاهی را تحقّق بخشیده بود که خدا گفته بود به عنوان ماشیح تحقّق خواهید بخشید. هیچ تردیدی در این نبود. چون او همان گونه متولّد شده بود که خدا گفته بود متولّد خواهد شد. همان طوری رد شده بود که خدا گفته بود رد کرده خواهد شد. او خود را به عنوان ماشیح اثبات نموده بود، چون ماشیح خدا بود. ماشیح، مسیح یعنی”مسح شده”، او با پری الوهیّت مسح شده بود و در او ساکن بود. او فقط یک نبی نبود. او در عین حال یک نبی هم بود، ولی در واقع او بیش از یک نبی بود. او الوهیّتی بود که از لحاظ جسم در بدنی که به عنوان پسر خدا شناخته می‌شد، ساکن بود. خدا، پدر، بر یک باکره سایه افکند و در او، در رحم او، خون را خلق نمود، یک سلول خونی که پسر خدا را ثمر آورد و خدا در آن خیمه زد.

۱۷- و او بر ایشان به عنوان کسی آشکار شد که خودش گفت کیست. امّا هرگز نیامد به آنها بگوید من پسر خدا هستم. نه، نه، آنها باید به این ایمان می‌داشتند. او گفت: «اعمال من بر من شهادت می‌دهد.» او به ایشان امر فرمود: «کتب را تفتیش کنید.» و با دیدن این که در چه دوره‌ای زندگی می‌کردند، آن وقت می‌دانستند او که بود. فکر کنم بر ما هم واجب است این کار را بکنیم، چون می‌‌بینیم که یک خروج دیگر نزدیک است. فکر کنم وقتی که می‌بینیم این امور واقع می‌شوند، باید کتب را تفتیش کنیم.

۱۸- پس متوجّه می‌شویم که کلیساها تصمیمشان را گرفته بودند، آنها نمی‌خواستند که هیچ ارتباطی با او داشته باشند. چرا؟ آن هم زمانی که کلام به درستی او را شناسانده بود و زمانی‌که اعمال اثبات می‌کرد او ماشیح ( مسیح ) بود؛ کلیسا چه اشتباه مهلک و حیاتی را مرتکب شد! نمی‌دانم آیا امکان دارم که ما هم مرتکب همین اشتباه بشویم؟ به آنها آخرین فرصت داده شده بود تا ببینند که او چه بود و آن را بپذیرند. حال، شما همیشه فرصت پذیرش چیزی را که خدا می‌فرستد، ندارید. می‌دانید، صبر او در نهایت به اتمام می‌رسد و آن وقت شما مرز بین فیض و داوری را رد می‌کنید. وقتی صبر خدا به انتها برسد، چیزی جز داوری باقی نمانده است. امّا این فرصت به آنها داده شده بود، دیده بودند که او خود را آشکار می‌نمود، او را بر سر چاه با زن سامری دیده بودند که به او گفته بود پنج شوهر داشته. نتنائیل را دیده بودند که نزد او آمده بود، بعد از این که فیلیپس رفت و او را به حضور وی آورد، او صحبت نموده و دقیقاً به او گفت که کیست، پدرش کیست و نامش چه بود. و آنها صدها سال بود که نبی نداشتند.

۱۹- حتّی آن زن فاحشه کلام خدا را تشخیص داد. او با چیزی ترکیب نشده بود. او، او … خوب امیدوارم مرا ببخشید، ولی شاید بتوانیم بگوییم که این از نظر ذهنی، کامل نبود و نیز او گیج و سردرگم نبود که هواسش این جا و آن جا باشد. تا جایی‌که مربوط به کلام باشد، این از یک ذهن بکر بود. او گفت: «می‌دانیم که مسیح می‌آید» و این کاری است که او خواهد کرد. او گفت: «من او هستم.» بلافاصله دویده به تمام مردان روستا گفت: «بیایید او را ببینید، این خود مسیح است.»

۲۰- چرا آن معلّمان و مردم آن ایّام نمی‌توانستند این را ببینند؟ اگر کلام را نمی‌شناختند، دانستن و دیدن آن دشوار بود. امّا کلام گفت آنها کور بودند. آنها حقیقتاً کور شده بودند. امّا انتخاب کردند که به جای آن عیسی دوست داشتنی … می‌شنویم که فریاد مصلوبش کن سر داده می‌شود. پیلاطس گفت: «با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟» گفتند، مصلوبش کن. چه کسی را برای شما رها کنم، براَبّا یا عیسی را؟ و آنها با انتخاب یک قاتل در عوض یک حیات بخش، مرتکب اشتباهی احمقانه و هولناک شدند. کسی که به عنوان حیات بخش شناسانده شده بود. ولی آنها کسی را برگزیدند که هویّت او را به عنوان یک گیرنده حیات می‌شناختند. چه تناقضی! و من …

۲۱- این را با احترامی الهی نسبت به برادران و خواهرانم می‌گویم، و برای مردان و زنان این ایّام، که من برایشان موعظه می‌کنم، با محبّتی در دل برای تمام مردم، آیا ما آماده دیدن همان چیزی نیستیم که آنها در آن زمان دیدند؟ دولت در آن درگیر شده و مسائل در جریان بود. این زمان آخرین آزمون بود. امروز هم چنین است، این ساعت هم چنین است. آزمون در جریان است. کاری باید انجام شود، باید گفته شود”بله یا خیر”. امّا یادتان باشد این در زمانی که مجبور به انجامش شده باشید، نخواهد بود. باید اکنون با اختیار خود آن را انجام دهید. حالا! نه وقتی که آن زمان تحقّق می‌یابد، وقتی اتّفاق بیفتد، دیگر تمام شده. حالا! ممکن است این آخرین روزی باشد که شما زمان داشته باشید. در آن زمان قادر به انجام آن نخواهید بود. در آن زمان این خیلی دور خواهد بود. باید الآن آن را انجام دهید. تا دقیقه آخر صبر نکنید، چون قایق به حرکت در آمده و شما را ترک خواهد نمود. درها بسته خواهند بود. زمانی که باران شروع به بارش کرد، خیلی از مردم اگر می‌توانستند به کشتی برسند، سوار آن می‌شدند، امّا دیگر دیر شده بود. انجیل موعظه شده بود، آیات نشان داده شده بود و زمان به انتها رسیده بود؛ بعد باران شروع به باریدن کرد، داوری در جریان بود.

۲۲- حال، تمام کشور و امّت باید او را رد می‌کرد، برای این که، مثل چیزی که امروزه می‌گوییم، آن”یک کشور مسیحی”بود؛ مانند الآن که یک کشور مسیحی است. بنابراین اگر امّت یهوه و قوم برگزیده او خطاب شده بودند، پس باید تمام امّت او را رد می‌کرد. ‌اکنون کلیسا هم او را رد کرده بود. کلیسا او را بیرون انداخته بود، آنها نمی‌خواستند هیچ ارتباطی با او داشته باشند، امّا الآن دولت و حکومت در آن دخالت دارد. الآن هم به همان‌صورت است، اکنون دوباره به همان شرایط رسیده است. به کلامی که آن جا است و درست همان گونه که عیسی گفت اتّفاق می‌افتد، شناسانده شده است. چرا ما در این ساعت تاریکی در سردرگمی هستیم؟ چرا وقتی کاملاً به ما هشدار داده شده است، اجازه می‌دهیم این اتّفاق برایمان بیفتد؟ چنان‌که در ایّام لوط بود، همان چیز را می‌بینیم. یهوه صحنه را آماده کرده و به ما گفت: «چنان که در ایّام لوط بود.» شما پیغام‌آور را در آن فراسو در بابل می‌بینید، او تلاش می‌کند که لوط را بیرون بیاورد. و می‌‌بینید که پیغام برای آن برگزیده شده، یعنی ابراهیم که الحال خارج از آنجا بود و همه ‌چیز دقیقاً با نام، مکان و زمان دقیق، به او شناسانده شده است.

۲۳- امّا اکنون در دست حکومت است، اکنون حکومت باید آن را محکوم نماید، و این کار را انجام خواهند داد. نگران آن نباشید. این یک کشور مسیحی است و اگر چنین است، باید قدم مسیحی خود را بردارد. آزمون در جریان است. تمام کشور و امّت باید به داوری آورده شود. چون، در حدود سال ۷۰ بعد از میلاد، این اتّفاق افتاد و تیطس، ژنرال بزرگ رومی، اورشلیم را با ارتشی از روم محاصره کرد و آن جا بود که آنها بهای رد کردن او را پرداختند.

۲۴- امروز نیز ما به همان شکل به آن محاکمه نگاه می‌کنیم، می‌رویم و به روشهای مختلف همان کارها را تقلید می‌کنیم. در مورد جمعه‌الصلیب و این موارد صحبت می‌کنیم، در حالی ‌که همان ‌چیزی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، همان چیزی که در جمعه‌الصلیب اتّفاق افتاد، امروز در برابر دیدگان ما است و مشایخ ما دارند دقیقاً همان کاری را می‌کنند که آنها انجام دادند. آن را به محاکمه‌ای مشابه می‌برند، درست بعد از این که کلام در این زمان، دقیقاً به همان‌ صورتی که در آن دوره اثبات شده بود، به اثبات رسیده است. فکر می‌کردند عیسی”یک بچّه نجّار معمولی”است. او کلام خدا بود که آشکار گشته بود، کاملاً شناسانده شده بود، چون اعمال خدا توسّط او، خود را آشکار کرده بودند و اثبات می‌کردند که او ماشیح ( مسیح ) است.

۲۵- و امروز، دوباره موردی مشابه آمده است، زمانی که در این ایّام آخر روح‌القدس بر ما قرار گرفته و خود را در کلیسای ما شناسانده است، و همان اعمالی را اثبات نموده که وقتی به پری در عیسی مسیح قرار داشت، انجام می‌داد. او همان‌ کار را که در عروس انجام داده، همان ‌کار را انجام می‌دهد و همچنان ما می‌خواهیم از آن خلاص شویم. به خاطر داشته باشید، این نوارها ضبط می‌شود و به سراسر جهان می‌روند، نه فقط برای این جا در فینیکس و در این لحظه، من دارم با نیمی از جهان صحبت می‌کنم، چون این نوارها به سراسر جهان می‌روند.

۲۶- دقّت کنید، امروز ما بعد از یک کلام شناسانده شده مشابه، یک محاکمه مشابه را داریم، عبرانیان ۸:۱۳ می‌گوید: «عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است.» انجیل یوحنّا ۱۲:۱۴ می‌گوید: «آمین آمین، به شما می‌گویم، هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من می‌کنم، او نیز خواهد کرد.» انجیل متّی ۲۸: «تمام عالم، جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. بعد از اندک زمانی جهان دیگر من را نمی‌بیند و امّا شما من را می‌بینید، زیرا با شما و در شما خواهم بود.» «عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است.»

۲۷- آنها امروز فقط یک قاتل را برنگزیدند، بلکه قاتل تمام کلام، تابع و موافق همان اوّلین قاتل. زمانی آنها، یعنی رسولان، انجیل را موعظه می‌کردند، تا به ایرنیوس و خیلی از بنیانگزاران و اصلاحگران بزرگ در دوره‌های اوّلیه و بعد تا نیقیّه رسیدند، تا این که یک بار همچون یک آزمون، تصمیم گرفتند که یک کلیسای جهانی بسازند، تا مردم را مجبور کنند که تحت قدرت آنها قرار بگیرند. خیلی از کسانی‌که تاریخ را خوانده‌اند، می‌دانند که بسیاری از انبیا با لباسی از پوست حیوانات بر تن آمدند و خوراکشان فقط از گیاهان بود و تلاش کردند تا برای کلام خدا بایستند. امّا آنها در آن پانزده روز سیاست خونین چه کردند؟ در نهایت تصمیم گرفتند که یک کلیسای جهانی بسازند و بت پرستی و شرک را با مسیحیّت پیوند بزنند و آن را به عنوان کلیسای جامع عرضه کنند.

۲۸- و امروز پروتستان‌ها دارند خودشان را با هم در شورای جهانی کلیساها قرار می‌دهند. دارند همان کار را انجام می‌دهند و سنّتهای انسان را با کلیسا پیوند می‌زنند، به جای برگرفتن کلامی که توسّط روح‌القدس شناسانده شده است که او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. کلیسا امروز در ترازو قرار گرفته و نیازمند شده است. شما به محکمه پیلاطس برگشته‌اید. بله آقا! این چه کاری می‌کند؟ صورتی برای وحش می‌سازد. این تقلید و پیروی از روم است. یعنی زمانی‌که شورای جهانی اجبار می‌کند و تمام فرقه‌های پروتستان را وادار به ورود به آن می‌کند، اکنون به صورت عملی وجود دارد، انجیل تام و همه گروه‌ها، زمانی می‌رسد که یا باید به آن وارد شوند، یا خارج آن بمانند. در آن زمان، وقتی آن جبر بیاید، شما خودتان را با علامت وحش شناسانده‌اید. دقیقاً همین طور است.

۲۹- این چیست؟ فواحش پروتستان، با یک مادر پیر فاحشه‌، یعنی روم. مکاشفه باب ۱۷ گفت که او”مادر فواحش”بود. دقیقاً، فرقه‌های پروتستان، در دست خود پیاله غضب خدا را دارد، او شهادت می‌دهد: «این چیزی است که به آن ایمان داری. هر کدامشان همین شهادت را دارند، این چیزی است که به آن ایمان داریم. این چیزی است که کلیسا باید به آن ایمان داشته باشد، یعنی کلام خدا. و انسان دروغگو باشد. این چیزی است که باید باشد.

۳۰- امّا ما دوباره مسیح را به آن ساعت حیاتی می‌آوریم که در آن بود، در صحن داوری. رقّت انگیز است. گروهی کوچک که با سری خم شده به یک سو رانده شده بود، سایر فرقه‌ها آنها را رد کرده بودند و می‌گفتند، هیچ‌ کاری با آن نداریم. بهتر است کلام مرا تفتیش کنید. اکنون متوجّه می‌شویم که این شوراهای جهانی … چه می‌کند؟ کتاب مقدّس … می‌گویید، آیا کتاب مقدّس در این مورد چیزی می‌گوید؟ بله. صورت دینداری دارند و قوّت آن را انکار می‌کنند. کور و عریان به کلیسا می‌روند؛ صورت دینداری دارند، امّا قوّت آن را انکار می‌کنند. چه طور ممکن است کسی روح‌القدس را داشته باشد و خود کلام را که روح‌القدس است، انکار نماید؟ چه طور کسی می‌تواند این کار را بکند. شهادت خود او بر این شهادت می‌دهد که او چیزی نیست که باید باشد. مرتکب زنای روحانی می‌شود و قوّت خدا را انکار می‌کند. پولس در دوّم تیموتاؤس باب ۳ گفت این چیزی است که خواهد بود. گفت: متکبّر و بدگو.

۳۱- من مدرک دکترا دارم، یک پی اچ دی. یا ال ال دی. به نظر من شما حتّی نسبت به زمانی که شروع کردید، از خدا دورترید. بله آقا! این فقط شما را از خدا دور می‌کند، شما را به خدا نمی‌رساند. فقط یک چیز می‌تواند شما را جذب خدا کند، آن هم روح‌القدس است، توسّط کلام او. روح‌القدس یک قطب نما است. کلام، ستاره قطبی است و قطب نما فقط به ستاره قطبی اشاره خواهد نمود. و روح‌القدس شما را به کلام هدایت می‌کند، نه یک حرکت و جنبش جهانی، نه به یک فرقه، بلکه به کلام خدا. یادتان باشد، تمام ستاره‌های دیگر با زمین حرکت می‌کنند، ولی ستاره قطبی ثابت می‌ماند، چون در مرکز است. کلام هر انسان دیگری زائل خواهد شد، ولی کلام خدا نمی‌تواند زائل شود. این ستاره قطبی است، در مرکز است، با جهان حرکت نخواد نمود. مهم نیست که جهان کجا باشد، کلام همچنان دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان باقی می‌ماند و خدا، کلام است.

۳۲- برادر و خواهر! در نام عیسی از شما استدعا می‌کنم که به این توجّه کنید. در این سالها به خاطر چیزی که به شما گفته‌ام، به من ایمان داشته‌اید. اگر خدا اثبات کرده که آن چه من گفته‌ام درست بوده، نه من، بلکه این کلام او بوده که این را انجام داده، پس از شما استدعا می‌کنم که در نام عیسی، این را بررسی کنید. نسبت به این امور کور نباشید. این بر شما است. یادتان باشد که کتاب مقدّس در انجیل متّی ۲۴ : ۲۴ می‌گوید تمام آنانی که پیش از بنیان عالم نامشان در دفتر حیات برّه ثبت نشده، این علامت را دریافت خواهند نمود. فقط برگزیدگانی که مقدّر شده‌اند، این را خواهند دید. مابقی با میلیونها کیلومتر فاصله از آن دور خواهند بود.

۳۳- اکنون می‌بینیم که این حرکت بزرگ در جریان است. آلات و تشکیلات بزرگ شیطان مقرّر گشته. تنها چیزی که نیاز دارید … تمام ابزار مکانیکی را در اختیار دارد و تنها در انتظار نیروی محرّکه است تا آن را به جریان بیندازد. حرکتی که مربوط به تمام جماعت است. یک شورای بزرگ، دستگاه و تشکیلات بزرگ آن جا است. فقط در انتظار زمانی هستند که پرده کنار می‌رود و آن وقت آنها می‌توانند آن را اجرا کنند و از آن قانون بسازند. به برنامه‌ها و چیزهایی که امروز می‌شنویم، گوش کنید؛ به رادیو و روزنامه. می‌دانید که اکنون در جریان است. ما به جز پذیرش عیسی مسیح، برای انجام هیچ کار دیگری وقت نداریم. او کاملاً شناسانده شده است.

۳۴- گوش کنید، ما صحبت از آلات و دستگاه بزرگ شیطان می‌کنیم که آماده حرکت است. درست است؟ امّا یادتان باشد، گلّه کوچکی هم که به کلام ایمان دارد، ابزار و الآت او هم مهیّا است. او منتظر نیوری محرّکه است که به آتش روح‌القدس مشتعل شود. «ترسان مباشید ای گلّه کوچک! زیرا مرضی پدر شما است که ملکوت را به شما عطا فرماید.» روح‌القدس بر کلیسای کوچکی قرار خواهد گرفت که از جهان خارج شده، زنانی که موهای بلند دارند، نذیره، تا اثبات کنند که خود را جدا ساختند …

۳۵- نذیره کسی است که … چه؟ کسی که خودش را جدا می‌سازد، برای کلام خدا؛ نه لباسهای کوتاه و صورتهای آرایش شده، ایزابلهایی که خود را مسیحی می‌خوانند. نه قربان! مردانی چنان سست و بی‌اراده که متحمّل هر فرقه‌ای می‌شوند و به جای این که برای کلام خدا بایستند، متمسّک به ردای سزار و فرقه‌ها می‌شوند. امّا خدا قوم امین خود را دارد، گلّه راستین خدا که اهمیّتی نمی‌دهد جهان چه می‌گوید، آنها ایمان دارند که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. این خیلی محبوب نیست، شما را نیز منفور می‌کند، امّا در عین حال حقیقت است. این فرمان خدا است که انجام شود و خدا انجامش خواهد داد. خدا به شما برکت بدهد. نمی‌خواهم شما را سرزنش کنم، بلکه تا آگاهتان سازم. بهتر است تفت داده شویم تا این که سوزانده شویم، پس هشدار را بپذیریم. روح‌القدس در این ایّام آخر سخن می‌گوید.

۳۶- تمام کسانی‌که در دفتر، مکتوب هستند از آن رد خواهند شد. حال می‌بینیم، گلّه کوچک در انتظار آن حرکت و نیرو است تا او را به بالا ببرد و از تمام بلایا و مصیبتها رهایی یابد. ‌روزی وقتی داشتم صحبت می‌کردم، یک نفر گفت: برادر برانهام! شما باور ندارید که کلیسا وارد بلایا خواهد شد؟ گفتم: بله، ایمان دارم که کلیسا به آن وارد خواهد شد، امّا عروس نه. بله آقا! کلیسا به بلایا وارد می‌شود، امّا عروس از آن رها است. او ربوده خواهد شد. در یک لحظه، با یک چشم به هم زدن. او بالا برده می‌شود تا برای شام عروسی، خداوند را در آسمان ملاقات کند. او چیزی ندارد که به خاطرش وارد بلایا بشود. خداوندش بهای او را پرداخت کرده است. برای آن بسیار شکرگزاریم. بله آقا!

۳۷- بعد از رد شدن از جانب کلیسا و امّت، فقط یک چیز باقی مانده بود که انجام شود. حرکت بعدی این بود، از دست آن خلاص شوید. این آواز و ندای بعدی است که ما داریم. کلیسا قاطعانه روح‌القدس را رد کرده ‌است. می‌دانیم که کرده است. اوه! اعضا از همه چیز خارج شده‌اند، این دعوتِ عظیم است، پرزبیتری، متدیست، باپتیست، لوتری، امّا خود کلیسا، فرقه، نمی‌تواند حرکت کند. خیر قربان! در حال حاضر معیّن شده است. الآن چه کار شده است؟ «مصلوبش کن! مصلوبش کن!» چه؟ مصلوب کردن دوباره. چه چیزی را؟ کلام اثبات شده، دوباره مصلوب شده است. همان گونه که حوّا از طریق رد کردن فقط اندکی از کلام خدا، تمام دنیای جسمانی را فاسد ساخت، کلیسا هم همان کار را انجام داده است.

۳۸- ممکن است به من بگویید، برادر برانهام! شما تفسیر غلطی از آن دارید. خوب، این نظر شما است. خدا نیازی به مفسّر ندارد. خدا مفسّر خویش است. این مشکلی است که امروز وجود دارد، ما تفاسیر انسانی زیادی داریم. خدا می‌تواند خودش را تفسیر کند. اثبات خود او از کلامش، تفسیر او است. احتمالاً فریسان هم فریاد می‌زدند، ما تفسیر را داریم. صدوقیان می‌گفتند، ما آن را داریم. امّا عیسی تفسیر کلام بود. آمین!

۳۹- آشکار شدن و ظهور قوّت مکشوف شده خدا، که وعده داده شده، اثبات آن است. کلام را بخوانید و ببینید که کلیسا باید امروز چه باشد. بله آقا! خدا به هیچ مفسّری نیاز ندارد. این کاری است که آنها با عیسی انجام دادند. آنها در آن زمان فکر می‌کردند که او تفسیر ندارد، امّا او خودِ تفسیر بود. خدا نیازی به تفسیر آن نداشت. حیات عیسی آن را تفسیر کرد. او گفت: «کتب را تفتیش کنید، زیرا گمان می‌برید در آنها حیات جاودان دارید و آنها است که به من شهادت می‌دهد و اگر اعمال پدر خود را به جا نمی‌آورم به من ایمان نیاورید،» اگر اعمالی که برای این ایّام از آن صحبت شده خود را در من آشکار نمی‌کند. او گفت: پس ایمان نیاورید.

۴۰- آیا این کار را کردند؟ خدا گفته بود: «باکره آبستن خواهد شد.» و باکره آبستن شد. به این ایمان دارید؟ [ جماعت می‌گویند، آمین! ] مسلّماً. امّا این کار را نکردند. «باکره آبستن خواهد شد» و شد. گفته بود: «لنگان خرامان می‌شوند و کوران بینا می‌شوند.» و چه اتّفاقی باید بیفتد. ثابت کرده بود که این انجام می‌شود و عیسی ظهور آن بود. موسی گفته بود: «زیرا یهوه خدایت نبی‌ای را مانند من برای تو مبعوث می‌کند.» کلام بر نبی نازل می‌شود و نبی، کلام، ممیز افکار و نیّات دل است. وقتی دیدند که او افکار دل آنها را می‌گوید، گفتند، این بعلزبول است، یک پیشگو. این چیزی جز یک اسم نیست که آنها بر او گذاردند. امروز هم همان طور است. آن را”دین‌خروش”یا چیزی مثل آن می‌خوانند. درست است؟

۴۱- او نیاز به هیچ تفسیری ندارد. او، تفسیر بود. خدا توسّط خودش این را اثبات نمود. امروز گناهکار کیست، یا چه کسی در آن روز گناهکار بود، و امروز کیست که انکار می‌کند کلام تفسیر شده است. عیسی به آنها پاسخ داد و گفت: «کتب را تفتیش کنید، آنها بر من شهادت می‌دهند،» آنها تفسیر هستند. اگر حیات من چیزی را که از آن سخن می‌گویم تفسیر نمی‌کند، آن ‌وقت به من ایمان نیاورید. امروز کدام گناهکاری می‌تواند باشد که به کتاب مقدّس بنگرد تا ببیند آیا روح‌القدس امروز مفسر کلام نیست؟ آن که خودش را با ظهور عطایای موعود شناسانده، و نیز اعمالی که انجامشان را در این ایّام وعده داده بود. ملاّکی ۴ تحقّق یافته، تمام آیات دیگر تحقّق یافته و همین ‌جا در زمان آخر آن را می‌بینیم. به هیچ انسانی نیاز ندارید که آن را تفسیر کند. خیر قربان! خودش، خودش را تفسیر می‌کند. اثبات می‌کند که این پیغام زمان است. ای تمامی جهان! توبه کنید و به سمت خدا برگردید. شما کلیساها! توبه کنید و به سمت خدا بازگردید، سعی نکنید دست خود را بشویید. چون نمی‌توانید این کار را بکنید. این اکنون در جریان است، چنان که در آن زمان بود. اوگفت: کتب را تفتیش کنید، آنها بر من شهادت می‌دهند. عیسی گفت، اعمال من، تفسیر من است.

۴۲- او به موسی گفت، وقتی در بوته آتش او را ملاقات نمود، گفت، هستم، وعده خود را به یاد آوردم. به یاد آوردم که آن قوم را به دست زورآور بیرون آوردم. من وعده دادم و با تو خواهم بود. تو را می‌فرستم. تو دهان من باش و آیات و نشانه‌ها تفسیر خواهند نمود که من تو را فرستاده‌ام یا نه. آمین! این چیزی است که امروز مردان و زنان باید به دنبال آن باشند، وعده یک خروج دیگر و تفسیر کلام خدا که آشکار شده است. مشکل امروز این است، می‌گویند خوب، کلیسای من به این باور ندارد. مسئله چیست؟ شما دارید در سایه یک دوره دیگر زندگی می‌کنید. آن کلیساها در دوره خودشان خوب بودند، امّا در این دوره چه؟ این یک دوره دیگر است. شما هرگز نمی‌توانید وسلی را وادار به ایمان به لوتر بکنید، پیغام لوتر تقدّس نبود. نه آقا! شما هرگز نمی‌توانید پنطیکاستی‌ها را وادار به ایمان به باپتیست بنمایید، یا شبیه آن، که به آن برگردند. آنها چیز بهتری یافتند. آنها در نور دوران خودشان زیست کردند.

۴۳- و امروزه پنطیکاست سازماندهی شده و درست همان کاری را کرده که آنها کردند. دقیقاً همان است. کلام دارد پیش می‌رود و دارد از آنها جدا می‌شود. درست است؟ چون ما خیلی سرد و رسمی شده‌ایم. اجازه می‌دهیم که کلیساهایمان در هر شرایطی قرار بگیرند و ادامه بدهند. مادامی‌که عضو داشته باشیم، این تنها چیزی است که لازم است، چون اعضای بیشتری یافته‌ایم. بگذارید یک مثل قدیمی را به شما بگویم: شیطان جماعت خود را می‌شمارد، ولی خدا جماعت خویش را وزن می‌کند. این امروز هم درست و صادق است. خدا شما را با کلام خویش وزن می‌کند، تا ببیند شما نیازمند یافت می‌شوید یا نه. اهمیّتی به تعداد جماعت نمی‌دهم، این که چند نفر و چه قدر غیر محبوب هستند. این کلام است که برای این ساعت آشکار شده است. دقیقاً درست است. اهمیّتی به تعداد جماعت نمی‌دهم، این که چه کسی می‌آید و چه کسی نمی‌آید. کلام خدا است که در خطر است، همان‌ گونه که در محکمه پیلاطس بود. وزنش کنید و ببینید که چه یافته‌ایم، در کجا نیازمند هستیم و یا چه کمبودی داریم. بله آقا! ما ایمان داریم که «عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است.»

۴۴- متوجّه می‌شویم که او به موسی گفت، من با تو خواهم بود و از دهان تو استفاده خواهم نمود، برو و کلامی را بگو که به تو می‌گویم و آیات و نشانه‌ها خودشان را تفسیر خواهند نمود. می‌بینید، خدا نیازی به مفسّر ندارد. اوه نه! او نباید مفسّر باشد. تفسیر خدا خودش را اثبات می‌کند. او گفت که مفسّر کلام خویش است و هست. او این کار را با موسی کرد، و امروز هم انجامش می‌دهد. او را می‌شناسیم، در کتاب مقدّس، به نام الوهیم. الوهیم بی‌نیاز است، او به مشورت کسی نیاز ندارد. او تنها است. او خدا است و او کلام است. زمانی که کلام چیزی را وعده می‌دهد و آن را در برابر شما می‌شناساند، چه تفسیری غیر از آن می‌خواهید؟

۴۵- اوه! ای مرد یا زن گناهکار! تو که هستی که بلند شوی و بگویی این غلط است، وقتی خدا با روح‌القدس خویش و کلام موعودش این را در برابر تک تک ما تفسیر می‌کند، ما که هستیم که بگوییم این غلط است؟ اوه! ای گناهکار! چه طور می‌توانی این کار را بکنی؟ گناهکار!؟ برادر برانهام! منظورت از این چیست؟ بی‌ایمانی. تنها یک گناه وجود دارد، و آن بی‌ایمانی است. نیازی به تفسیر احمقانه انسان ندارد. او خودش تفسیر می‌کند. من خداوند هستم. گفت، من کاشته‌ام و روز و شب آبیاری می‌کنم، مبادا کسی آن را از دست من برباید. او همچنین در جایی دیگر از کلام می‌گوید، بر کلام خود دید‌بانی می‌کند تا آن را به انجام برساند. به انجام برساند، مکشوفش سازد. بر چه؟ برگزیدگان خود، این کلام برای آنها فرستاده شد، تا ببینند. او این را برای کسانی به انجام می‌رساند ‌که این کلام برایشان فرستاده شده، تا ببینند. او بر آن دیدبانی می‌کند و آن را از تمام این تفسیرات احمقانه جسمانی امروز حفظ می‌کند. این چیزهایی که می‌گوید این درست است، یا آن درست است. خدا راستی است و این فرد شناسانده شده او.

۴۶- تمام آن فریسیان می‌توانستند بلند شده و گفته باشند: ما از خدا هستیم، ما احکام را داریم، ما این را داریم. در حالی ‌که خود کلام آن جا ایستاده بود؛ گفتند این از ما دور باد، مصلوبش کن، این خودش را با آن چه ما به آن ایمان داریم، نشناساند. امّا او خودش را با کلام شناساند. آمین! آنانی که چشم دیدن داشتند، آن را دیدند. آنانی که کور بودند، ندیدند. امروز هم آن را انجام نخواهند داد. همین است، آنها دارند از این دور می‌شوند، خیلی از آنها خود را مُهر کرده‌اند. اوه بله! درست بودن آن را با تحقق آن نشان می‌دهد.

۴۷- برخی می‌گویند، به بیشتر آن ایمان دارم. برادر برانهام، می‌توانم به کتاب مقدّس ایمان داشته باشم. می‌توانم با کتاب مقدّس همراهی کنم. من به فلان و فلان باور دارم. من به عیسی مسیح، پسر خدا ایمان دارم. فقط نمی‌توانم به همه آن ایمان داشته باشم، چون فرقه من می‌گوید که چنین نیست. پس شما چه جور مفسّری یافته‌اید؟ همان نوعی را که حوّا داشت، یعنی ابلیس. او خواست تا تمام کلام را برای حوّا تفسیر کند و گفت: اوه! این درست است و آن هم درست است، ولی هر آینه … هر آینه، بله درست است. چیزی که خدا بگوید، درست است. اهمیّتی نمی‌دهم که این در نظر دیگران چه گونه است. وقتی خدا گفت که اتّفاق می‌افتد، آن گونه خواهد شد. آیا شما از مفسّر حوّا استفاده خواهید نمود؟ اوه! ای گناهکار! چه طور می‌توانید این کار را انجام بدهید؟ بله آقا! آنها به مفسّر حوّا رسیده‌اند.

۴۸- گواه … همان‌ طور که آن‌ روز گفتم، سعی می‌کنیم تا گواه را بیابیم. لوتر گفت، ایمان داشته باشید و خارج شوید. شریر هم ایمان دارد. وسلی گفت، فریاد بزنید و آن را یافته‌اید. ولی نیافتند. پنطیکاست گفت، به زبانها صحبت کنید و آن را یافته‌اید. امّا نداشتند. دانشمندان مسیحی گفتند، با محبّت ثمره روح را یافته‌اید. امّا نیافته‌اند. آنها الوهیّت عیسی مسیح را انکار می‌کنند. پس گواه آن چیست؟ وقتی روحی که در شما است، هر وعده‌ای را با آمین پاسخ می‌دهد و خدا آن را تأیید می‌کند. این دقیقاً طریقی است که عیسی مسیح بود. اوه بله! آنها، آنها عطایای روح بیشتری داشتند، انواع و اقسام گواه را داشتند. شما نمی‌توانید هیچ چیزی را گواه در نظر بگیرید، جز خود خدا که کلامش را آشکار می‌کند. این تنها گواه راستین است که شما مسیحی هستید. چه طور می‌توانید مسیحی باشید وقتی که …

۴۹- در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، کلمه جسم کردید و در بین ما ساکن شد. او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. او همان خدایی بود که در داوود بود، او همانی بود که در موسی بود، او همانی بود که در تمام رسولان بود. و او همانی است که در عیسی مسیح بود، تا خودش را آن جا برای آن کلام موعود آشکار سازد. و امروز او همان است، همان کلام که بر کلام زمان نور می‌تاباند. بله آقا! ایمان به این که خدا خودش را تفسیر می‌کند. هر کلامی باید اثبات شود. بله، او مفسّر خویش است.

۵۰- برادر! به کمبود وقت فکر می‌کنم، مدّت زیادی را می‌توانم به این موضوع بپردازم، امّا جلسه‌ای پیش روی داریم … ایمان دارم و می‌خواهم امروز بگویم، اگر مراقب نباشیم، او در دستهای ما آمریکایی‌ها است. به این فکر کنید، این را از روی عصبانیّت نمی‌گویم، بلکه به جهت نور. می‌گویم که امروز خون عیسی مسیح بر دستهای کلیسای آمریکایی‌ها است. خون عیسی مسیح بر کل آمریکا است. خون عیسی مسیح بر علیه متدیست، پرزبیتری، لوتری و پنطیکاستی است. این بر دستهای همه ما است. بیایید اکنون این را ببینیم. به این فکر کنید، خون عیسی مسیح!

۵۱- و مانند پیلاطس در آن دوران، این من را به یاد سه روشی می‌اندازد که پیلاطس می‌‌خواست آن را از دستهای خود دور کند. او هر سه راه را آزمود تا آن را از دستهای خویش دور کند، امّا نتوانست. فقط یک راه وجود دارد که آن را از دست خود دور کنید. ببینیم او چه کار کرد. پیلاطس این سه روش را امتحان کرد و موفق نشد. ما باید با مسئله رو به رو شویم. می‌دانیم که این جا است، چون کلام او توسّط گواه کلام، شناسانده شده. کلام موعود در این دوره جسم شده، حتّی تا قسمت بد و شریر رد کردن عیسی مسیح. و او، در این عصر لائودیکیه، بیرون از کلیسا است. می‌دانیم که این حقیقت است. به این فکر کنید، خون عیسی مسیح، پسر خدا بر دستهای ما است. شما … فکر کردن به این، من را می‌ترساند. این که او را رد کنیم. فکر کردن به آن، یعنی خون عیسی مسیح، لرزه بر اندام می‌اندازد.

۵۲- در حالی ‌که انسان مراقب خون همنوع خود است. یک ‌بار در شیکاگو، نه خیلی وقت پیش، یکی از دوستان من آن جا ایستاده بود، وقتی که دیلینگر اوتفیت یا هر چه که بود در خیابان هدف گلوله قرار گرفت. مردم دور او جمع شدند، صدها نفر و همه گرداگرد او ایستاده بودند. امّا می‌دانید آنها چه کار کردند؟ جایی‌که خون روی زمین پخش شده بود و جای گلوله، همه در اطراف خون حرکت می‌کردند. آنها روی خون همنوع خود پا نمی‌گذارند. اوه! نه قربان! خیلی مراقب این هستند. ولی بر خون عیسی مسیح پا می‌گذارند. این مثل قدیمی هنوز هم درست است که می‌گوید”احمقها با کفشهای میخی، جایی گام برمی‌دارند که فرشتگان جرأت قدم گذاشتن ندارند”. درست است؟ آنها درست بر آن قدم می‌گذارند. ایّام معجزات به سر آمده است. این برای رسولان خوب بود، امّا برای ما نه. اوه! چه طور می‌توانید این را بگویید؟ شما دارید خون عیسی مسیح را که به آن تقدیس شده بودید، زیر پایتان لگدمال می‌کنید. اوه! به خونی که بر دستهایتان است، فکر کنید.

۵۳- چه خون یک همنوع … چند وقت قبل داشتم به آن فکر می‌کردم، چند هفته قبل وقتی فکر می‌کردیم که این نمی‌تواند در کشور ما اتّفاق بیفتد. پس این فرد، اوزوالد چه می‌شود؟ آن جا در سلول نشسته و اگر در سلامت عقلی باشد، پر از اضطراب است. و همچنین به کسی فکر می‌کنم که به این نوارها گوش می‌کند، یا این جا نشسته است، یا هر جای دیگر و به پیغام گوش می‌کند. آن را تأیید می‌کند و مضطرب است، با دانستن این که باید در داوری بایستید و به کلام خدا پاسخ دهید. باید به خون عیسی مسیح پاسخ دهید که به آن سپرده شده‌اید، این بر دستهای شما است، بر دستهای ما است.

۵۴- به اوزوالد توجّه کنید که آن جا است، این باید برای او چه قدر وحشتناک باشد، یا می‌توانست باشد، یا حدس می‌زنم که بود، وقتی به این فکر می‌کرد که باید با یک دادگاه عالی غضبناک به خاطر کشتن رئیس‌جمهورشان مواجه شود. هیچ ترحّمی نخواهد بود. هر مدرکی که بتوانند بر علیه او به دست آورند، جمع آوری می‌شود، اثر انگشت، اسلحه، جایی‌که او بوده، همه مقابل او گذاشته خواهد شد. این یک مقیاس بسیار اندک است، نسبت به کسانی که در این جلسات می‌نشینند و عیسی مسیح را می‌بینند که وجود و هویّت خویش را آشکار می‌نماید و شما بدون پذیرش او خارج می‌شوید و به چند اعتقادنامه و آیین می‌چسبید، یا چیزی که آن را زیبا می‌خوانید. این خیلی اندک و خفیف است. وقتی در برابر خدای خشمگین قرار می‌گیرید که شما … که خون عیسی مسیح، پسر او را لگدمال کردید و دوباره او را در افکار خود مصلوب نمودید و حق فرزندی خود را با شهرت و محبوبیّت مبادله نمودید. در آن روز این بسیار هولناک خواهد بود. حتّی فکر آن وحشتناک است. چه طور می‌توانید در آن سلول بنشینید!

۵۵- شما بومیان آفریقا، شما که در استرالیا، سوئد و سوئیس به این نوار گوش می‌کنید! چه طور می‌خواهید در روز داوری پاسخگو باشید در حالی ‌که من در کشور شما بوده‌ام و عیسی مسیح را دیده‌اید که در میان قوم خود برخاسته و خود را اثبات می‌نماید؟ به او باید پاسخگو باشید. اوه! او باید در وحشت بوده باشد. اگر صحت عقلی داشت، چه گونه می‌توانست این را انجام دهد؟ فکر می‌کنید چه خدای خشمناکی خواهد بود، نسبت به آنان که خون پسر خدا را لگدمال کرده و او را دوباره مصلوب نمودند؟

۵۶- توجّه کنید، وقتی که یک خلبان می‌خواهد پرواز کند، هواپیما را بیرون می‌آورد، قبل از این که برود، همه چیز را بررسی خواهد نمود، تک تک ابزارها را و بعد وارد مسیر پرواز می‌شود. او توقّف کرده، بالهای هواپیما را کنترل می‌کند. محفظه سوخت را کنترل می‌کند، همه چیز را. بارها و بارها هر وسیله‌ای را که دارد، بررسی می‌کند. بسیاری از شما با هواپیما پرواز کرده‌اید و می‌دانید که این حقیقت است، او تمام وسایل را بررسی می‌کند. چرا؟ چون خون همنوعان خود را بر دست خود دارد، او می‌خواهد مطمئن شود که همه چیز به درستی کار می‌کند. یک پزشک جرّاح چه طور؟ وقتی می‌داند که باید جرّاحی کند و روی یک تومور، قلب یا یک چیز از عضوی را عمل انجام دهد؟ وقتی می‌خواهد عمل جرّاحی روی بدن شما انجام دهد، قلب شما را بررسی خواهد کرد، فشار خونتان را بررسی خواهد کرد، کنترل می‌کند که شما سرماخوردگی داشته‌اید یا خبر، بیهوش کننده‌ها را کنترل می‌کند. همه چیز را بارها و بارها دوباره بررسی می‌کند. چرا؟ خون همنوعش را بر دستهای خویش نمی‌خواهد. و اگر یک خلبان و یک پزشک بررسی می‌کنند، وقتی این چیزها را در ایّامی که در آن زندگی می‌کنیم، می‌بینیم؛ کلیسای عیسی مسیح چه قدر بیشتر باید این کار را بکند؟ بهتر بود بررسی می‌کردیم، ممکن است خون عیسی مسیح بر دستهای ما مانده باشد.

۵۷- حال، به یک موضوع دیگر بپردازیم، تدبیر اوّلیّه پیلاطس این بود، در او تقصیری نیافتم. امروزه در میان خیلی از گروه‌ها چه قدر دیده می‌شود که، ایرادی در کلام نمی‌بینم، کاملاً درست است، ولی این مربوط به رسولان بود. کتاب مقدّس می‌گوید او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. شما می‌گویید؛ کتاب مقدّس درست است؟ ایمان دارم که آنها به زبانها صحبت کردند، ایمان دارم که دیوها را اخراج نمودند، ایمان دارم که افکار دل را تشخیص دادند، ایمان دارم که انبیا وجود داشتند، امّا در این دوران نه. اوه آقا! ای گناهکار! مشکلت چیست؟ چه اتّفاقی می‌افتد وقتی انجیل متّی ۲۴ : ۲۲ – ۲۸ … واقع می‌شود، وقتی عبرانیان ۱۳ : ۸ دوباره در برابر شما قرار می‌گیرد. پیلاطس، او نمی‌توانست به آن شکل، آن را از دستهای خود بشوید. خیر آقا! دوباره در برابر او قرار می‌گیرد. برای هر انسانی این گونه است، زمانی‌که ایستاده و دیده‌اید که خدا وعده خود را حفظ می‌کند.

۵۸- در روز پنطیکاست پطرس گفت: «توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح‌القدس را خواهید یافت. زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی‌که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند.» تا کجا؟ اقصای جهان، تمامی امّتها. او گفت که این برای تمام امّتها است. به تمام عالم بروید. هنوز به آنجا نرسیده است. جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. چه طور می‌خواهید آن را از دستهای خود بشویید؟ نمی‌توانید این کار را انجام دهید. این اثبات شده و دوباره به دامان شما انداخته خواهد شد. نتیجه معکوس خواهد داشت، همان طورکه در مورد پیلاطس هم چنین شد. اوه بله آقا! دوباره به سمت شما بر می‌گردد، زمانی که می‌بینید کلام در برابر شما شناسانده شده است.

۵۹- دوّماً، در انتهای صحبت، متوجّه می‌شویم که یک راه دیگر هم بود که پیلاطس سعی در انجام آن داشت، امروز هم مردم همان کار را می‌کنند، آن را نزد هیرودیس و قیصر خود فرستاد. خیلی از خادمین امروز، از قبیل اسقفی‌ها، پرزبیتری‌ها، لوتری‌ها، باپتیست‌ها، پنطیکاستی‌ها و غیره، آن را از خود رد می‌کنند. بخش مرکزی ما جایی است که اجازه نمی‌دهد این را انجام دهم. این نتیجه معکوس داد. امروز هم نتیجه آن معکوس خواهد بود. من از جماعت ربّانی و یگانه انگار، متدیست، باپتیست، پرزبیتری و یا کلیسای خدا به عنوان کلیسا سؤال نمی‌کنم، از شما به عنوان یک فرد می‌پرسم، با خون عیسی مسیح چه می‌کنید؟ ما با این کلام مسح شده خدا که امروز درست در برابر ما است، که می‌دانیم باید باشد، که مسیح است، با وعده این زمان چه خواهیم کرد؟ شما با آن چه خواهید کرد؟ نه این که کلیسای شما با آن چه می‌کند. این مربوط به سزار و یا هیرودیس شما نیست، این پیلاطس را توجیه نکرد. خیر آقا! فریسیان آن زمان گفتند: «خون او بر ما و فرزندان ما باد.» دقیقاً همین طور است.

۶۰- عیسی به ایشان چه گفت؟ «می‌توانید حالات آسمانها را تشخیص دهید، ولی از تشخیص نشان زمان قاصرید. اوه! این را فقط برای فینیکس نمی‌گویم، بلکه برای هر جایی که این نوارها برود، می‌گویم. شما فریسیان کور! چه طور می‌توانید میلیونها دلار خرج کنید، می‌توانید کمونیسم را تشخیص بدهید، امّا کلام خدا، اثبات شده این زمان را نمی‌توانید تشخیص دهید؟ دارید دوباره آن را مصلوب می‌کنید. همه چیز را درباره کمونیسم می‌دانید، اگر کتاب مقدّستان را می‌شناختید، اموری که باید واقع شوند را می‌شناختید. این برای من جالب نیست. من از کمونیسم بیزارم، ولی علاقه من در این است، یعنی آماده بودن کلیسا برای این ساعت، برای رفتن عروس. می‌توانید صورت آسمان را تمییز دهید، امّا علامت زمانها را نمی‌توانید.

۶۱- و امروز محاکمه‌اش در دادگاه فدرال است تا این شورای کلیساها و همه چیزهای دیگر را ایجاد کنند. می‌توانید کمونیسم و تمام چیزهایی را که آن واعظین از آن موعظه می‌کنند، تشخیص دهید و نشانه و علامات زمان را زیر پا می‌گذارید و آن را تعصّب گرایی، تله‌پاتی ذهنی یا چیزی شبیه این می‌خوانید، از آن دور می‌شوید و دیگران را از این که حتّی بیایند و آن را بشنوند منع می‌کنید. اگر اکنون تاریخ در حال تکرار خودش نیست، اسم من ویلیام برانهام نیست. دقیقاً درست است. چه اتّفاقی قرار است بیفتد؟ این خون عیسی مسیح را دوباره در دستهای شما قرار می‌دهد و شما آن را روح ناپاک می‌خوانید، همان گونه که در آن زمان انجام دادند.

۶۲- در سر تا سر جهان، فکر کنم بدانید منظورم چیست. همه ‌جا. چرا مرا در سوئیس رد کردید؟ چرا در فنلاند این کار را کردید؟ خون او بر دستهای خود شما خواهد بود. این بر شما است. نه من، شما هرگز من را رد نکردید، شما او را رد کردید، نه من. چون گفتید، به چنین چیزی ایمان ندارم. کلام چنین می‌گوید. بفرمایید. فریسیان کور، آنها می‌توانند کمونیسم را تشخیص دهند، تمام این چیزها را تعلیم دهند، امّا ساعتی را که در آن زندگی می‌کنیم، نمی‌توانند تشخیص دهند. این کاملاً درست است.

۶۳- حال، دارد به هدف نهایی خود می‌رسد، ساعت حیاتی دوباره فرا رسیده است. این چیست؟ مصلوبش کن! ما … نمی‌توانیم همه را متدیست سازیم، نمی‌توانیم همه را باپتیست سازیم، نمی‌توانیم همه را یگانه انگار کنیم، نمی‌توانیم همه را تثلیثی کنیم، نمی‌توانیم همه را این یا آن یا دیگری بسازیم، ولی می‌توانیم یک شورا داشته باشیم. در حالی ‌که به همان اندازه که شرق از غرب دور است، شما با هم اختلاف ‌نظر دارید، و این کلاً غلط است. این پیرو روم است، دقیقاً درست است.

۶۴- حال، به عنوان یک فرد، می‌خواهم از شما بپرسم. شما با این کلام مسح شده که مسیح است، یعنی کلام موعود زمان چه خواهید کرد؟ شما به عنوان یک فرد؟ پیلاطس هرگز آن را از دست خود دور نکرد. این را می‌دانید. او فریاد زد و هر تدبیری که می‌توانست اتّخاذ کرد، امّا از انجام آن قاصر بود. افسانه‌ای در سوئیس رواج دارد که یک آبِ آبی رنگ، جایی‌ را که او خودکشی کرد، می‌شوید. تاریخچه آن را می‌دانید. او نهایتاً دیوانه شد و اقدام به خودکشی نمود. چرا توبه نکرد؟ نمی‌توانست توبه کند، به همان اندازه که عیسو قادر به توبه نبود. اجازه ندهید این اتّفاق برای شما بیفتد.

۶۵- او در دستهای شما است، کار انجام شده، کتاب مقدّس موعظه شده، روح‌القدس آن را شناسانده و آشکار نموده است. هر گناهکاری اگر جرأت دارد، بگوید که این ‌گونه نیست. روح‌القدس در این ایّام آخر و کلامی که گفته شده است، واقع خواهد شد، اکنون درست در برابر ما است. سعی نکنید این کار را بکنید، نگذارید سرانجامی مانند پیلاطس داشته باشید. نه، او باید وی را در قلب خود می‌پذیرفت. این تنها طریقی است که می‌توانید او را از دستهای خود دور کنید. این که او را در قلب خود برگیرید. اوه! مرتکب همان اشتباه نشوید. گوش کنید، عبرانیان ۱۰ این را می‌گوید: «اگر عمداً گناهکار شویم.» عمداً بی‌ایمان شویم. «بعد از پذیرفتن معرفت راستی، دیگر قربانی گناهان باقی نیست.» اگر عمداً گناه کنید، بعد از این که بر شما شناسانده شده، دیگر به هیچ وجه شانسی برای توبه ندارید.

۶۶- یک دقیقه صبر کنید، یک یاد داشتی این جا داشتم که می‌خواهم قبل از انتها برایتان عنوان کنم. مانند جاسوسان در راه سرزمین وعده، آنها در یک خروج بودند، از مصر با کلام وعده خدا بیرون می‌آمدند. خدا توسّط یک نبی، یعنی موسی، کلام خویش را آشکار نمود. او هویدا شده بود که خدایی بود که او را تحت شرایطی که وعده داده بود، بیرون می‌آورد؛ یعنی هستم. وقتی به منطقه مرزی رسیدند، قادش بَرنیع، آنها مرتکب اشتباه بزرگی شدند، وقتی رسیدند و به سرزمین وعده نظر انداختند، گفتند: «نمی‌توانیم آن را تصرّف کنیم.» ده تای دیگر چه بود؟ آنها به شرایط نگاه کردند، اعتباری که از دست می‌دادند. ما در برابر آنها ملخی بیش نیستیم. امّا یوشع و کالیب صادق بودند، آنها به کلام برگشتند. و خداوند گفته بود: «این زمین را به شما می‌دهم که زمین نیکو است و به شیر و شهد جاری است.» آنها به این نگاه نمی‌کردند که چه گونه به نظر می‌رسید، این چه طور بود و این نشان دهنده چه بود. کلام خدا گفته بود: «این را به شما می‌دهم، بروید و تصرّف کنید.» و آنها تنها کسانی بودند که به‌ آن وارد شدند.

۶۷- اوه! وعده خدا برای امروز را بررسی کنیم. درست است. یادتان باشد، ما در یک خروج دیگر هستیم، یک زمان، یک خروج، این بار نه به یک سرزمین وعده روی زمین، بلکه به سرزمین وعده جلال، جایی که دیگر هیچ بازگشتی از آن نیست. جلال بر خدا. ما آن جا خواهیم بود. [ فضای خالی روی نوار ] در حالی‌ که سرهایتان را خم می‌کنید، این کار را انجام می‌دهید؟

۶۸- در حالی‌ که هر مرد و زنی بی‌حرکت است، می‌خواهم این سؤال را بپرسم. با عیسی مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟ آیا او را می‌پذیرید؟ او را به عنوان منجی خود می‌پذیرید؟ آیا شما … یا این که دست خود را از او می‌شویید؟ سعی می‌کنید که آن را از خود رد کنید؟ خوب، من، من … اعتقادنامه من این را نمی‌گوید. یا فرقه من این گونه به آن ایمان ندارد. این بر دستهای شما است، نمی‌توانید از آن فاصله بگیرید. با عیسی مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟ خون او بر دستهای شما است. از این هفته در جلسه. دعا کنیم.

۶۹- خداوند عیسی! ما را در این زمان امداد کن. فیض و رحمت تو با ما باشد. خداوندا! بگذار این جماعت ببینند که تو خدا هستی و جز تو کسی نیست. اکنون قوّت خدا، یعنی کلام، خودش را در قوم هویدا کند، تا آشکار شود که تو خدا هستی و من حقیقت را گفته‌ام، خداوندا! این را انجام دادم، این را، به امر تو، همان گونه که خیلی وقت پیش ایلیا گفت: «این را به امر تو انجام دادم.» عطا کن خداوندا! که چنین باشد. به نام عیسی مسیح. آمین! حال، با سرهایی خم، تک تک شما.

۷۰- روح‌القدس چند لحظه قبل من را متوقّف کرد، وقتی شروع به دعا کردم او گفت: «کسانی این جا هستند که هنوز این را نمی‌دانند.» باشد که خدای آسمان، شما را بی‌نصیب نگذارد و امروز این را به دامان شما بیندازد. شما بیمارانی که این جا هستید! من هرگز در جلسه تاجران این کار را انجام نداده‌ام. شما بیماران این جا، که به خدا ایمان دارید و ایمان دارید که ردای او را لمس کنید. به خاطر داشته باشید که کتاب مقدّس در عبرانیا باب ۴ گفت: «کلام خدا برنده‌تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده و ممیز افکار و نیّتهای قلب است.» همه این را می‌دانیم. آیا به این ایمان دارید؟ آیا دعا خواهید کرد؟

۷۱- از این لحظه به بعد کسی حرکت نکند. همه در احترام، کاملاً آرام و ساکت باشید. دعا کنید و اکنون روح‌القدس ما را هدایت کند که چه بگوییم و چه کاری انجام دهیم، زیرا این ساعت حیاتی اکنون اینجا بر ضد ما است. خداوند عیسی! این در دستهای تو است. من در دستهای تو هستم، خود را به تو می‌سپارم. این را بر ایشان قرار بده، خداوند! روح‌القدس عظیم تو مسلّماً این جا به من می‌گویی که چه چیزی درست و یا غلط است و می‌دانم که این نوار به جاهای بسیاری فرستاده می‌شود و دعا می‌کنم که معلوم شود چیزی که امروز به ایشان گفتم، حقیقت است و برای این امر فرستاده شده‌ام، همان ‌طور که در رودخانه، آن زمانی‌که فرشته خدا در ستون آتش آن جا ایستاده بود، گفت؛ امروز معلوم باد که من حقیقت را گفتم، به واسطه نام عیسی مسیح. آمین!

۷۲- اکنون سرهایتان را بلند کنید. به این سمت نگاه کنید و تردید نکنید. خدای قادر متّعال داور ما باشد. وقتی عیسی مسیح این جا بر روی زمین ایستاده بود، و حتّی وقتی که مُرد، بیماران را شفا داد، گمگشتگان را نجات بخشید. آیا به این ایمان دارید؟ [ جماعت می‌گویند، آمین ] امّا زمانی که این جا بود، چه طور می‌دانستند او که بود، چون او کلام بود. چند نفر درست بودن این را می‌دانند؟ [ جماعت می‌گویند، آمین ] او کلام بود و کلام ممیز افکار و نیّات قلب است. درست است؟ [ آمین. ]

۷۳- در این لحظه در ساختمان کسی را نمی‌بینم که بشناسم، به غیر از این شبانانی که در این عقب هستند. یا، شاید برادر رابرتز این جا باشد، از او خواهم خواست که صف دعا را شروع کند. آیا برادر رابرتز آن پشت است؟ [ یک نفر می‌گوید، خیر. ] او این جا نیست، بسیار خوب. خدمت من برای این لحظه کفایت می‌کند. به نام عیسی مسیح شما را به چالش می‌کشم تا به من ایمان داشته باشید، که من در مورد کلام حقیقت را گفته‌ام و ایمان داشته باشید که آن چه گفته‌ام، درست است. این کار را خواهید کرد؟ [ جماعت می‌گویند، آمین ] چنین باد خداوند، چنین باد!

۷۴- یک آقایی همین جا نشسته است. می‌خواهم نگاهتان را برگردانید. نمی‌توانید آن نوری را که آن جا است ببینید؟ یک آقایی آن جا نشسته و به من نگاه می‌کند، در حال دعا است، او از مشکل ریه رنج می‌برد. آقا! این را از دست ندهید. آقای کار! برخیزید و شفای خود را بپذیرید. عیسی مسیح شما را شفا می‌دهد. من هرگز در عمرم این مرد را ندیده‌ام. یک آقایی آن پشت است، خیلی محترم، او هم داشت دعا می‌کرد. امّا مشکل آن مرد چیست؟ آن مرد در چشم خود مشکل دارد. او در سمت چپ خود یک غدّه در آورده است. نام او آقای بارتلِت است. ایمان دارید، درست است آقا؟ با شما آقای غریبه هستم؟ دستتان را تکان بدهید. ما همه بیگانه هستیم. درست است؟ خدا به شما برکت بدهد. ایمان داشته باشید، شفا خواهید یافت. ایمان دارید؟

۷۵- برای چه این را به او گفتی؟ آقا! آیا به من ایمان دارید که نبی او باشم؟ بله آقا! شما از یک آشفتگی روحانی رنج می‌برید. کمی در تجارت و این چیزها آشفته هستید. درست است. آقای کلاوسِن! آیا با تمام قلبتان ایمان دارید که عیسی این را برای شما درست خواهد نمود؟ آیا اسم شما همین است؟ این جای شما است؟ بسیار خوب، می‌توانید چیزی را که درخواست نموده‌اید، دریافت کنید. آمین! یک نفر این جا ایمان دارد. آمین! یک نفر با ایمان راستین روح‌القدس. دوشیزه والدروف … این را می‌دانم. شما را می‌شناسم. نه، این از آن شما نیست. این مربوط به یک کودک است. آن کودک، فرزندِ نوه شما است. هرگز در تمام عمرم او را ندیده‌ام. این حقیقت است. کودک از مشکل چشم که بر اثر نوعی آلرژی است، رنج می‌برد. این خداوند چنین می‌گوید است. ایمان داشته باشید.

۷۶- خانم! شما خیلی بیمارید. شما عصبی هستید، مشکل معده دارید، تقریباً در معرض فروپاشی عصبی هستید. ایمان دارید که خدا شما را شفا خواهد داد؟ مِری! با تمام قلبت ایمان داشته باش و عیسی مسیح خواسته‌ات را برآورده خواهد نمود. خانمی این جا نشسته، دعا می‌کند و مستقیماً به من نگاه می‌کند! بایستید و به من نگاه کنید. شما اهل این جا نیستید، از جایی دور به این جا می‌آیید، از نیویورک. امّا اگر ایمان داشته باشید که عیسی مسیح این را درست می‌کند، او تعمید روح‌القدس را به شما خواهد داد. به این ایمان دارید؟ خانم برایان از نیویورک! با تمام دلتان ایمان داشته باشید و همین الآن می‌توانید روح‌القدس را دریافت کنید.

۷۷- دوستان! این بر دامان شما است. آیا به این ایمان دارید، به کلام که خود را آشکار می‌سازد؟ آیا ایمان دارید که «عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است»؟ من این افراد را نمی‌شناسم. خدا داور من است. من این افراد را نمی‌شناسم، ولی عیسی مسیح آنها را می‌شناسد. با این کلام مسح شده چه خواهید کرد که گفت؛ چنان که در ایّام سدوم واقع شد، همچنان خواهد بود در روز آمدن پسر انسان؟ اگر این بخش درست است، پیغامی که من موعظه کردم درست است. این خود روح‌القدس است که تفسیر را خودش انجام می‌دهد، این درست است. آمین! با تمام دلتان به این ایمان داشته باشید. این کار را خواهید کرد؟ پس سر پا بایستید و این را بپذیرید، در نام عیسی مسیح.

۷۸- در حالی ‌که روح‌القدس این جا است، می‌خواهم دست بر این دستمالها بگذارم، دستهایمان را به سوی مسیح برافرازیم. خداوند عیسی! به تو ایمان داریم. می‌دانیم که تو راستی، نور و کلام هستی. دست خود را بر این دستمالها می‌گذارم، بر این لباسها و بر این چیزها. باشد تا روح‌القدس بر آنها قرار بگیرد. خداوندا! عطاکن. باشد تا تک‌تک آنها شفا یابند، زیرا کلام تو راستی است. عطا کن، ای خداوند!

۷۹- حال، خطاب به همه کسانی که در بین جماعت هستند، با عیسی مشهور به مسیح چه خواهید کرد؟ این بر دستهای شما است. اجازه ندهید مردم به شما بگویند … منظورم به کسانی است که به نوار گوش می‌کنند، کسانی که این جا در بین حضّار نشسته‌اند، امروز با این چه، خواهید کرد؟ چرا او را نمی‌پذیرید؟ همه بیماران در این جا! هر فرد مرددی در این جا، هر زن مرددی! چرا او را به عنوان نجات‌ دهنده خود نمی‌پذیرید؟ هرگز او را از دستهای خود نمی‌شویید. اعتقادنامه شما هرگز او را از دستهای شما بر نمی‌گیرد. به اندازه کافی در کشور صابون فولِر وجود ندارد تا آن را از دستهای شما بردارد. فقط یک چیز این کار را می‌کند، او را در قلب خود برگیرید. آمین! این را خواهید پذیرفت؟ پس دستهایتان را بلند کنید و بگویید … ستایش و جلال را به او بدهید. پدر آسمانی! ایشان از آن تو هستند. کلام تو هویدا شده، قوم از آن تو است. ایشان را به دستهای تو می‌سپارم. در نام عیسی مسیح. آمین! دستتان را بیفرازید و او را بسرایید و من او را به شما می‌سپارم. در نام عیسی مسیح.

یک شنبه ۲۶ ژانویه ۱۹۶۴ فونیکس، آریزونا، ایالات متّحده آمریکا

دانلود کتاب با عیسی مشهور به مسیح چه کنیم؟
دانلود جهت چاپ
دانلود جلد