کتاب ازدواج و طلاق برادر برانهام ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب ازدواج و طلاق ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

کتاب ازدواج و طلاق

مهم:

عزیزان خداوند از آنجایی که نبی مسح شده‌ی خداوند برادر برانهام تمایلی به تکثیر و پخش آن در میان اعضای کلی به غیر از خادمین و شبانان نداشت. لذا اگر در بدنه‌ی پیغام در حال خدمت شبانی می‌باشید با ایمیل کلیسای اسپارتا ارتباط برقرار نموده تا این جزوه به صورت پی دی اف در اختیارتان قرار داده شود.

ایمیل کلیسای اسپارتا:

churchisparta@gmail.com

دانلود کتاب ازدواج و طلاق
دانلود جهت چاپ
دانلود جلد