منّ روحانی بخشش ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

منّ روحانی بخشش ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

بخشش

 

تا زمانی که کسی در زندگیتان وجود دارد که باید ببخشیدش آزادانه زندگی نمی‌کنید!!!
اطرافتان پر از کسانی می‌باشند که ممکن است شما را برنجانند، معمولاً نزدیک‌ترینها بیشترین سهم را دارند، آنهایی که بیشتر از همه دوستشان دارید!
رنجیده ماندن مانند به دوش کشیدن کوله باری از سیب زمینی است! هر سیب زمینی یک رنجش! هر چه بیشتر برنجید کوله بارتان سنگین‌تر می‌شود و هر چه برای مدّت طولانی‌تری رنجیده خاطر بمانید سیب زمینیهایتان گندیده‌تر می‌شوند و کوله بارتان بد بوتر!!!
زندگی با کوله باری سنگین و بد بو که همه جا همراهتان است خواستنی به نظر نمی‌رسد! کوله بارتان را خالی کنید! و مطمئن شوید که هرگاه سیب زمینی جدیدی در آن گذاشته شد فوراً آن را بیرون می‌اندازید. چطور؟
۱- مدام این نکته را به خودتان یادآوری کنید که زندگی با کوله باری از سیب زمینیهای گندیده بد بو، زندگی خواستنی‌ای نیست، پس باید کوله بارتان را خالی کنید.
۲- سعی کنید دلیل این که مورد آزار و رنجش قرار گرفته‌اید را درک کنید، در بیشتر مواقع دیگران باعث رنجش شما می‌شوند چون خودشان رنجیده اند!!!
۳- به مکان خلوت و خصوصیتان بروید و جمله زیر را آن قدر به طور واضح تکرار کنید تا واقعاً از اعماق قلبتان گفته شود”من ( نام کسی که از او رنجیده‌اید ) را به خاطر ( کاری که کرده است ) می‌بخشم.”
۴- تصمیم بگیرید که راجع به آن با کسی صحبت نکنید و حرفی به میان نکشید. ( حتّی با خودتان! )
۵- برای کسی که از او رنجیده‌اید دعای خیر و برکت کنید و منتظر باشید تا ببینید که چگونه زندگی‌اش پر برکت می‌شود ( با همه وجود برایش دعا کرده و خداوند دعای شما را شنیده و پاسخ خواهد داد. )
۶- مراحل ۱ تا ۵ را آن قدر تکرار کنید که دیگر آن رنجش را به خاطر نیاورید.
آن آزادی که با دور انداختن هر سیب زمینی گندیده به دست می‌آورید غیر قابل توصیف است.
به امید زمانی که همه آزادانه شروع به قدم زدن کنند …
آمین

منّ روحانی بخشش