منّ روحانی امتیاز دعا ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

منّ روحانی امتیاز دعا ارائه شده توسط کلیسای اسپارتا

امتیاز دعا

 

ساعات آغازین صبح بود، و من در خوابی عمیق بودم. امّا ناگهان با صدایی هم چون صدای زنگ تلفن از جا پریدم. با منزل خود هزاران مایل و یک اقیانوس کامل فاصله داشتم، و هیچ کس شماره تلفن هتل محل اقامت مرا نداشت. من در این فکر بودم که چه کسی است که در این وقت صبح به من زنگ می‌زند امّا صدای آن سوی خط به من گفت: صبح بخیر سامی، نخست وزیر صحبت می‌کند. باور کنید که زمان زیادی طول نکشید که خواب به طور کامل از سر من پرید، و پاسخ دادم: صبح بخیر، آقای نخست وزیر. او گفت: من می‌خواهم ملاقاتی با شما داشته باشم، آیا برای شما امکان دارد که امروز صبح به دفتر کار من بیایید طولی نکشید که من به او پاسخ مثبت دادم، و بدون اتلاف وقت لباس مناسب بر تن کرده خود را آماده رفتن به دفتر نخست وزیر نمودم.

وقتی که فرمانروای یک ملّت شما را به حضور خویش دعوت می‌کند، وقت را تلف نمی‌کنید بلکه بلافاصله خود را آماده نموده، به حضور او می روید. با این حال هر فرد مسیحی برای رفتن به حضور فرمانروای نخست وزیران، رئیس رؤسای جمهور، پادشاه پادشاهان، یعنی عیسی مسیح دعوت شده است. او ما را فرا می‌خواند که هر روز صبح زود بیدار شده، جامه خود را بر تن کنیم و با او یک ملاقات ویژه و خصوصی داشته باشیم. در این باره فکر کنید. خدایی که ستارگان را در جایشان معلّق ساخته است، خدایی که ماه را در مکانش قرار داده و همه چیز را خلق نموده، همان خدا می‌خواهد که ملاقاتی شخصی و ویژه با من و شما داشته باشد. به راستی امتیازی بزرگ‌تر از ملاقات با او وجود ندارد. او پاکی مطلق است. هیچ شرارتی در ذات او وجود ندارد. و هیچ اشتباهی در عملکرد او نمی‌توان یافت. او عاری از هر نکته تاریک و عیب است. امّا زندگی ما مملو از گناه، فریب و شکست است.

او ما را به واسطه فیض خود نجات بخشیده و به فیض نیز حفظ می‌کند. همه چیز با فیض اوست. ما هر چه که هستیم به فیض اوست. او به فیض خویش ما را به حضورش دعوت می‌کند. ما می‌باید از حضور چنین خدای قدّوسی گریخته پنهان شویم. امّا به فیض مسیح به حضور سلطان مطلق این جهان دعوت می‌گردیم. چه امتیاز گرانبهایی به ما عطا شده است. عیسی مسیح می‌فرماید: و هرکه به جانب من آید او را بیرون نخواهم کرد. ( یوحنّا ۶ : ۳۷ ) فرزند خدا ما را به حضور خویش دعوت می‌کند.

تلفن آسمانی هر روز صبح زود به صدا در می‌آید، و صدایی مهربان از آن سوی خط می‌گوید: سامی، شاه شاهان و رب و الارباب صحبت می‌کند، من مشتاق ملاقات با تو هستم، آیا به حضور من خواهی آمدی او ما را دعوت می‌کند. چه حرمتی و چه امتیازی به ما عطا شده است. ما باید هر روز صبح با هیجان ناشی از این دعوت بیدار شویم. جامه خود را بر تن کنیم و خود را آماده سازیم که بلافاصله به حضور او رویم. او منتظر است.

 

منّ روحانی امتیاز دعا