مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۰۱ – ۰۹ – ۲۰۱۹ با موضوع: ده فرمان ۳

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی: برادر معراج موسوی

و با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: ده فرمان ۳، بود.

در این مشارکت به فرمان سوم از ده فرمان پرداختیم که مکتوب شده است که: نام خدا را به دروغ قسم نخور.

در این رابطه برای جلوگیری از سوگندهای باطل در نام خداوند از آیات زیر استفاده گردید:

لاویان ۱۹ : ۱۲

اعداد ۲۳ : ۱۹

اول سموئیل ۱۵ : ۲۹

تیطس ۱ : ۲

ارمیا ۵ : ۲

ارمیا ۷ : ۴

متی ۵ : ۳۳ – ۳۷

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
ده فرمان ۳؛ بخش ۱
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۳؛ بخش ۲
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۳؛ بخش ۳
کلیسای اسپارتا
ده فرمان ۳؛ بخش ۴
کلیسای اسپارتا