مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۳۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ با موضوع: تفسیر کتاب اعمال ۱۲

مشارکت روز یکشنبه در کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت با پیغام: برادر کیوان رجبی

با موضوع: تفسیر کتاب اعمال ۱۲، بود.

در این مشارکت به بررسی و تفسیر آیات از کتاب اعمال رسولان باب ۱۲ پرداختیم و اینکه چگونه فرشته خداوند حافظ پطرس رسول بود و چطور دیگر ایمانداران باید در چنین شرایطی در اتحاد و دعا باشند. (اعمال ۱۲ : ۵)

ما دیدیم که، پس از آزادی پطرس به عنوان یک رسول چگونه حکمت به خرج می‌دهد که مبادا دوباره توسط هیرودیس دستگیر گردد (اعمال ۱۲ : ۱۷) و وجود کلیساهای خانگی و حتی نامشخص از لحاظ مکان را در این آیات مشاهده نمودیم و بررسی کردیم که، تا الگویی برای سایر ایماندران باشد در شرایط خطر، متشابه زمان رسولان.

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
تفسیر کتاب اعمال ۱۲؛ بخش ۱
کلیسای اسپارتا
تفسیر کتاب اعمال ۱۲؛ بخش۲
کلیسای اسپارتا
تفسیر کتاب اعمال ۱۲؛ بخش۳
کلیسای اسپارتا
تفسیر کتاب اعمال ۱۲؛ بخش۴
کلیسای اسپارتا