جدیدترین کتب به قلم برادر کیوان رجبی در خصوص برادر ویلیام ماریون برانهام

کتب جدید به قلم برادر کیوان رجبی

برادر کیوان رجبی برای شفاف سازی خدمت نبی و تقابل با روح ضد مسیح برانهامیستی اقدام به نوشتار و تکثیر دو کتاب به نامهای:

۱- خطاب به برانهامیستها

۲- پارادوکس‌های نبی

نموده است. برادر کیوان در این دو کتب به صورت بسیار آموزنده و شفاف در تقابل با روح ضد مسیح تشکیلات برگزیدگان پرداخته و تعالیم غیر کلامی این برادران کذبه در بدنه‌ی پیغام را به چالش می‌کشد.

پیشنهاد بسیار بالایی به شما عزیزان فارس زبان در بدنه‌ی پیغام داریم تا این دو کتب را بعد از بارگذاری حتماً مطالعه نموده تا بتوانید با مکرهای هر گروهی که ضد راستی خدا عمل می‌نمایند ایستادگی نمایید.

Image module