تثلیث تعلیم ضد مسیح

درباره تثلیث

پدر، پسر و روح القدس

تثلیث واژه‌ایی است که اولین بار آقای ترتولیان از ابای کلیسای کاتولیک در سده ۲۰۰ ب.م مرسوم نمود و بعدها توسط کنستانتین در سال ۳۲۵ ب.م در شورای نیقیه به تأیید و تصویب اولیه رسیده و نهایتاً در شورای افسس به سال ۴۸۱ به طور کامل رسمیت یافت و مفهوم الوهیتی خدای واحد را از زمین یهودیت به زمین رومی، یونانی انتقال دادند و خدایی که همواره در فرهنگ یهودی یک شخص واحد بوده را در تعالیم رسمی کاتولیکی به سه شخص تبدیل نمودند.

کلیسای اسپارتا با نصح صریح کلام و خدمت تأیید شده نبی زمان آخر اعلام می‌دارد که این تعلیم یک کفر مطلق بوده و به هیج وجه آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

Image

تثلیث

همان سه خدا پرستی
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۴
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۵
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۶
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۷
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۸
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۹
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۰
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۱
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۲
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۳
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۴
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۵
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۶
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۷
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۸
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۱۹
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۰
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۱
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۲
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۳
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۴
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۵
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۶
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۷
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۸
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۲۹
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۰
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۱
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۲
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۳
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۴
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۵
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۶
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۷
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۸
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۳۹
Image module
تثلیث تعلیم ضد مسیح
بخش ۴۰
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.ispartachurch.com/wp-content/uploads/2019/09/سربرگ-اصلی-در-شاخه‌های-کلی-سایت-کلیسای-اسپارتا.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 555px;}
error: محتوا محافظت شده است