معرفی کلیسا در اسپارتا

باورها و هدف‌ها

از چه سالی کلیسای اسپارتا شروع شده؟

کلیسای اسپارتا از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را در شهر اسپارتای ترکیه با خدمت مسح شده‌ی برادر کیوان رجبی، شروع نموده است.
طبیعتاً کلیسا در شروع با مشکلات فراوانی رو به رو بوده است، اما می‌توان گفت که کم کم با حمایت اعضاء و پشتیبانی خود خداوند همه چیز به درستی به پیش رفت.

و امروز خدا را شاکریم برای تمام امکانات و خدماتی که برای گسترش ملکوتش در شهر اسپارتا در اختیارمان قرار داده است.

Image module
کلیسا در اسپارتا

کلیسای اسپارتا چه برنامه‌هایی دارد؟

برنامه‌های کلیسا در دو حالت مستقیم (در سالن کلیسا) و غیر مستقیم (بوسیله شبکه‌های اجتماعی) برگزار می‌گردد.

در حالت مستقیم اقدام به برگزاری مشارکتهای هفتگی در روزهای یکشنبه، راس ساعت ۱۷ به وقت محلی ترکیه در سالن کلیسا نموده است تا جماعت مستقیم با خادم یا خادمین در این بخش ارتباط برقرار نموده و بتوانند خوراک هفته و یا سوالات خود را در میان بگذارند.
و در بخش شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار فعال بوده و در تمامی موارد صفحات رسمی‌ایی نیز دارا می‌باشد. و مشارکتهای روزهای یکشنبه را نیز از دو طریق اینستاگرامی و فیس بوکی تحت پوشش پخش زنده قرار داده است.

Image module
کلیسا در اسپارتا

اعتقادنامه کلیسای اسپارتا

کلیسا، ایمان جمعی خود را بر مبنای انبیاء و رسولان مسح شده‌ی مسیح قرار داده است: «و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده‌اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است» (افسسیان ۲ : ۲۰)
ما باورمندیم که هیچ تعلیمی نباید از چهارچوب کتاب مقدس خروج نماید: «از آنچه مکتوب است تجاوز ننمایید» (اول قرنتیان ۴ : ۶ – ب)
و هرگز نباید نه چیزی به کلام مکتوب خدا اضافه و نه چیزی از آن کم نمود: «زیرا هر کس را که کلام نبوّت این کتاب را بشنود، شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود.و هر گاه کسی از کلام این نبوّت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدّس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد». (مکاشفه ۲۲ : ۱۸ – ۱۹)
«بر کلامی‌ که‌ من‌ به‌ شما امر می‌فرمایم‌ چیزی‌ میفزایید و چیزی‌ از آن‌ کم‌ منمایید، تا اوامر یهُوَه‌ خدای‌ خود را که‌ به‌ شما امر می‌فرمایم‌، نگاه‌ دارید.» (تثنیه ۴ : ۲)
و هر چیزی را که شریر به کلام اضافه نموده است را باید به آن بازگردانیم: «بدو ردّ کنید آنچه را که او داده است و …» (مکاشفه ۱۸ : ۶ – الف)

Image module
کلیسا در اسپارتا

پیغام زمان در کلیسای اسپارتا

ما باورمندیم که همانطوری که در کلام مکتوب شده است، مسیح خداوند به زودی خواهد آمد و عروس باکره‌ی خود را برای جشن نکاح آسمانی خواهد برد همانطوری که فرشتگان به رسولان گفته بودند: «و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، گفتند، ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.» (اعمال ۱ : ۱۰ – ۱۱)
اما باید بدانیم که برای آمدن داماد سماوی طبق نبوت مکتوب کلام یک صدای نیمه شبی وجود دارد که می‌گوید: «و چون آمدن داماد بطول انجامید، همه پینکی زده، خفتند. و در نصف شب صدایی بلند شد که، اینک، داماد می‌آید. به استقبال وی بشتابید.» (متی ۲۵ : ۵ – ۶)
نبوتهای مکتوب کلام از آمدن یک رسول- نبی در عصر ما پیشگویی نموده است. که خدمت او همچون خدمت یحیی تعمید دهنده، هموار کننده‌ی آمدن مسیح است. تحقق این نبوتها در خدمت اثبات شده‌ی برادر برانهام به انجام رسیده است. ما می‌توانیم این نبوتها را کتابهای زیر و آیات مربوطه آن دنبال نماییم:
ملاکی ۴ : ۵ – ۶
متی ۱۷ : ۱۰ – ۱۱
متی ۲۴ : ۲۷
متی ۲۵ : ۵ – ۶
لوقا ۱۷ : ۲۶ – ۳۰
اول تسالونیکیان ۴ : ۱۶ – ۱۷
مکاشفه ۱۰ : ۷
و …

Image module
کلیسا در اسپارتا

هدف کلیسای اسپارتا چیست؟

تمام هدف کلیسا بر این مبنا می‌باشد که صدای پیغام‌آور مسح شده‌ی خدا یعنی برادر برانهام را به گوش جانهای تازه رسانده تا بتواند عروس مسح شده‌ی خدا را در شهر اسپارتا، آماده سازد.

Image module
کلیسا در اسپارتا

تعریف الوهیت در کلیسای اسپارتا

ما باورمندیم که خدا در الوهیت خود، تنها و تنها یک شخص می‌باشد و در بخش الوهیت ما با اشخاص مختلفی رو در رو نخواهیم شد، بلکه همان الوهیم است که در طول تاریخ خود را در بعدهای متفاوتی بر بشر، ظاهر ساخته است.
بعبارتی در الوهیت می‌گوییم که عیسیِ انسانی فقط تصویری از خدای نادیده است (کولسیان ۱ : ۱۵) یا بعبارتی آن جسم خدا نیست بلکه در جسم او فقط پسر خداست! (متی ۱۶ : ۱۶) اما آنچه در رودخانه‌ی اردن بعد از تعمید آب توسط یحیی تعمید دهنده در او قرار گرفت، آن روح، همان پدر است که در او سکونت نمود! به همین دلیل است که او خیلی واضح اعلام می‌کند که: «… لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال را می‌کند» (یوحنا ۱۴ : ۱۰ – ب) پس در الوهیت ما نه با اشخاص متفاوت بلکه با یک خدای واحد و یا یک شخص در الوهیت رو به رو خواهیم شد. لذا هرگز خود تجلی خدا نخواهد بود بلکه آن چیزی که در تجلی نمایان می‌گردد، شخص خداست! تمایز فقط در جسم و در روح عیسی نمایان گشت …
ما می‌دانیم که تعلیم ۳ گانه باوری از ابتدا در میان انبیاء و رسولان مرسوم نبوده، بلکه شروع آن به دو شورای نیقیه و افسوس در بین سالهای ۳۲۵ تا ۴۸۱ بعد میلاد مرتبط می‌باشد. عزیزان عیسی مسیح خیلی واضح خودش اعلام نموده است که: «عیسی او را جواب داد که اوّل همه‌ی احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است.» (مرقس ۱۲ : ۲۹ – ب)

Image module
کلیسا در اسپارتا

خدمت زنان در کلیسای اسپارتا

ما باورمندیم که زنان جایگاه ویژه‌ای در کلام دارند و می‌توانند در جایگاههای مختلفی به غیر از ۵ خدمت اصلی کلیسا، خدمت نمایند! حال این سوال ممکن است به وجود بیاید که چرا زنان اجازه‌ی ورود به ۵ خدمت کلیسایی را ندارند؟! چون پولس رسول به وضوح اعلام نموده است که: «زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند. زیرا که، آدم اوّل ساخته شد و بعد حوّا. و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده، در تقصیر گرفتار شد.» (اول تیموتاوس ۲ : ۱۱ – ۱۴)
و در جایی دیگر نیز اعلام نموده است که: «و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می‌گوید. امّا اگر می‌خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است.» (اول قرنتیان ۱۴ : ۳۴ – ۳۵)
پس با توجه با آیات بالا، این نتیجه به دست خواهد آمد که، یک زن هرگز نباید در جایگاه شبانی قرار داده بگیرد!

Image module
کلیسا در اسپارتا

پوشش شایسته در کلیسای اسپارتا

ما باورمندیم که کلام خدا به وضوح درباره‌ی پوشش شایسته گفتمان نموده است و تخطی از این امر نزد خدا مکروه اعلام شده است به جاست که یک ایماندار راستین در یک پوشش درست در صحنهای خدا حاضر گردد. این امر بسیار واضح می‌باشد به حدی که هم نبی و هم رسول مسیح به آن اشاره نموده‌اند. موسی خیلی واضح می‌گوید: «متاع‌ مرد بر زن‌ نباشد، و مرد لباس‌ زن‌ را نپوشد، زیرا هر که‌ این‌ را کند مکروه‌ یهُوَه‌ خدای‌ توست‌.» (تثنیه ۲۲ : ۵)
و پولس نیز می‌گوید: «و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزیّن به حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها؛» (اول تیموتاوس ۲ : ۹)
باید بدانیم که واژه‌ی “Kata stolay” بکار رفته در متن یونانی فوق، مرتبط با لباس بلند و یا همان ردای بلند می‌باشد.

Image module
کلیسا در اسپارتا

تعریف مسیح و ضد مسیح در کلیسای اسپارتا

ما باورمندیم که ضد مسیح (دجال) از میان خود دنیای مسیحیت می‌باشد. هر آن که با مکاشفه کلام همراه باشد دنبال دجال در ادیان دیگر نخواهد چرخید.
ما می‌دانیم که امروز بیش از ۴۵۰۰ تعلیم و فرقه متفاوت در دنیای مسیحیت وجود دارد و هر یک خود را تنها حقیقت و دیگری را از شریر می‌داند. کاتولیکها، پروتستان‌ها را از خدا نمی‌دانند و پروتستان‌ها نیز برعکس.
براستی حقیقت و قرائت درست کلام نزد کیست؟ کدام دسته و گروه تفسیر درستی از کلام را ارائه می‌کنند؟ بی شک در چنین حالتی برای اینکه خدا قوم خود را از سردرگمی خارج بسازد باید صدا یا پیغام‌آوری را می‌فرستاد تا جماعت عروس بتوانند حول و حوش آن پیغام راستین حرکت نماید تا در فرقه‌ها و تعالیمش اسیر نگردد. کلام به صراحت اعلام می‌کند که همیشه نبی دهان خداست و خدا از طریق او با جماعت گفتمان خواهد نمود. و عروس منکوحه با این صدا خود را آماده ملاقات با داماد سماوی می‌سازد تا او را در ابرها ملاقات نماید همان گونه که پولس نیز از صدایی قبل از ربودگی یاد می‌کند: «زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگانِ در مسیح اوّل خواهند برخاست.آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.» (اول تسالونیکیان ۴ : ۱۶ – ۱۷)
این را می‌دانیم که از ابتدای بنای عالم همواره ما با دو نسل روحانی روبرو بوده‌ایم که سرمنشاء آن یا از خدا و یا از شریر می‌باشد. لذا هر تعلیمی که از مسیح نباشد، بی شک از جانب ضد مسیح خواهد بود.

Image module
کلیسا در اسپارتا