عروس منکوحه ی بره همچون عقابی در پی خوراک گوشتین عصر می‌باشد.

عروس منکوحه ی بره همچون عقابی در پی خوراک گوشتین عصر می‌باشد.

ارتباط با خادمین
موضوع: تیزر کریسمسی کلیسا
گروه مدیای کلیسای اسپارتا
موضوع: آیا می‌دانستید؟
گروه مدیای کلیسای اسپارتا
موضوع: پخش زنده‌ی مشارکتها
گروه مدیای کلیسای اسپارتا
Delimiter

خادم ارشد کلیسای اسپارتا
برادر کیوان رجبی

چه‌ زیبا است‌ بر کوهها پایهای‌ مبشّر که‌ سلامتی‌ را ندا می‌کند و به‌ خیرات‌ بشارت‌ می‌دهد و نجات‌ را ندا می‌کند و به‌ صهیون‌ می‌گوید که‌ خدای‌ تو سلطنت‌ می‌نماید.

( اشعیا ۵۲ : ۷ )

Image module

«سه ظهور عیسی مسیح»

خدمت پسر انسان
این خدمت یک خدمت نبوتی بوده که برای رهانیدن عروس مسیح از گناهانش انجام گردیده و از رودخانه اردن شروع شده و تا به تپه جلجتا ادامه داشته است.
۱
خدمت پسر خدا
این خدمت معروف به خدمت روح القدس می‌باشد. و برای بردن عروس یا ربودگی و شرکت در جشن نکاح بره و عروس او در آسمان است.
این دوره از پنطیکاست شروع شده و تمامی هفت دوره‌ی کلیساها را در برمی‌گیرد و تا زمان ربوده شدن ادامه خواهد داشت.
۲
خدمت پسر داوود
این خدمت یک خدمت پادشاهی است.
و برای سلطنت کردن بر روی زمین به همراه عروس مسح شده‌ی او می‌باشد که معروف به سلطنت هزار ساله در کتاب مکاشفه‌ی یوحنا است.
زمان آن بعد از ربودگی و داوری زمین در آن هفت سال انتهایی تا انتهای سلطنت هزاره بر روی زمین می‌باشد.
۳
Image module

شیر سبط یهودا

و دیدم بر دست راست تختنشین، کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون، و مختوم به هفت مُهر. و فرشته‌ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می‌کند که کیست مستحّقِ اینکه کتاب را بگشاید و مُهرهایش را بردارد؟ و هیچ‌کس در آسمان و در زمین و در زیرزمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. و من به شدّت می‌گریستم زیرا هیچ‌کس که شایستهٔ گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد، یافت نشد. و یکی از آن پیران به من می‌گوید، گریان مباش! اینک، آن شیری که از سبط یهودا و ریشهٔ داود است، غالب آمده است تا کتاب و هفت مُهرش را بگشاید.

(مکاشفه ۵ : ۱ – ۵)

Testimonial by (ملاکی ۴ : ۵ - ۶)
اینک‌ من‌ ایلیای‌ نبی‌ را قبل‌ از رسیدن‌ روز عظیم‌ و مَهیب‌ خداوند نزد شما خواهم‌ فرستاد.
و او دل‌ پدران‌ را بسوی‌ پسران‌ و دل‌ پسران‌ را بسوی‌ پدران‌ خواهد برگردانید، مبادا بیایم‌ و زمین‌ را به‌ لعنت‌ بزنم‌.
(ملاکی ۴ : ۵ - ۶)

ویدئوهای برگزیده

برای دیدن ویدئو ها کلیک کنید

«زیرا ایّامی می‌آید که تعلیم صحیح را متحمّل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلّمان را بر خود فراهم خواهند آورد، و گوشهای خود را از راستی برگردانیده، به سوی افسانه‌ها خواهند گرایید.» (دوم تیموتاؤس ۴ : ۳ – ۴)

ارتباط با خادمین