مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا به تاریخ ۲۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ با موضوع: رشد روحانی در عیسی مسیح

مشارکت روز یکشنبه کلیسای اسپارتا

 

این مشارکت به رهبری پرستشی برادر: ارمیا خستگانان

و با پیغام برادر : حسن سرخوش

با موضوع: رشد روحانی در عیسی مسیح، بود.

اگر برای دیدن مشارکت و دریافت برکت تمایل دارید؛ می‌توانید دکمه‌های پیوست متن را به ترتیب بفشارید.

Image module
رشد روحانی در عیسی مسیح، بخش ۱
کلیسای اسپارتا
رشد روحانی در عیسی مسیح، بخش ۲
کلیسای اسپارتا
رشد روحانی در عیسی مسیح، بخش ۳
کلیسای اسپارتا
رشد روحانی در عیسی مسیح، بخش ۴
کلیسای اسپارتا