بررسی آیه به آیه انجیل لوقا توسط برادر کیوان رجبی در کلیسای اسپارتا

برادر کیوان رجبی شبان کلیسای اسپارتا توانستند در یک دوره‌ی طولانی اقدام به تفسیر و بررسی آیه به آیه تمامی بابهای انجیل لوقا بپردازند که تماماً در یوتیوب رسمی کلیسای اسپارتا موجود می‌باشند و به زودی نیز لینکهای پیوست آن در همین سایت قرار خواهند گرفت. امیدواریم که با دریافت آنها و دیدن و شنیدن پیغامها سبب برکت بیشتری در میان جماعت مسح شده‌ی خداوند باشیم.

Image module